Debat over A4-miljoenen verontrust wethouder niet

STEENBERGEN – Wethouder Cors Zijlmans maakt zich geen zorgen over het door Michel Lambers (Volkspartij)  beloofde debat over het ‘mislopen’ van de drie miljoen A4-euro’s. De fractievoorzitter wil weten waarom de gemeente Steenbergen dit bedrag, dat de gemeente betaald zou hebben voor een versnelde aanleg van de snelweg, niet terugvordert. De aanleg van de A4 heeft maanden vertraging opgelopen en dus moet het geld terug naar de gemeentekas, zo meent Lambers. Zijn partij heeft over dit onderwerp vragen gesteld aan het college, maar is niet tevreden met de antwoorden die hij kreeg.

“Een pittig debat”, belooft Michel Lambers aan wethouder Zijlmans. “Is het een selectief geheugen of onkunde?”, vraagt Lambers zich na het lezen van de beantwoording van het college af. “Of wilde het college het feestje met de minister niet verknoeien?” Zijlmans zelf zegt meer dan bereid te zijn een toelichting te geven in de raad van 9 september. “De heer Lambers weet zelf prima hoe de vork in de steel zit, maar als hij daarover met mij in debat wil, dan moet hij dat vooral niet laten.”

Geworsteld

Het verhaal volgens de overlevering luidt als volgt: Steenbergen en Bergen op Zoom sluiten een deal met het Rijk zodat de A4 versneld wordt aangelegd. Mocht die aanleg om welke reden dan ook vertraagd worden, dan komt dat geld (voor Steenbergen een bedrag van drie miljoen) terug naar de gemeentekas. Wanneer blijkt dat de aanleg inderdaad fors vertraagd, is van terugbetaling echter geen sprake.

Volgens Zijlmans was dat inderdaad de strekking van de overeenkomst die tien jaar geleden tussen de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen en de Provincie gesloten werd. Vijf jaar later sloot de gemeente echter een nieuwe afspraak, gesteund door de gemeenteraad. In dat akkoord staat dat de Provincie als vennoot in de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) de exploitatie van het AFC voor haar rekening neemt. Onderdeel van deze afspraak was dat de provincie uit naam van de gemeente Steenbergen de toegezegde drie miljoen aan het Rijk betaalde.”

“Als raad en college hebben we indertijd wel geworsteld met het besluit. We deden daarmee wel afstand van eventuele grondopbrengsten van het AFC. Achteraf bezien is dat enorm goed afgelopen voor de gemeente Steenbergen. Hadden we die overeenkomst niet gesloten dan had dat de gemeente Steenbergen tientallen miljoenen gekost.”

Verplichting afgekocht

De omstreden drie miljoen zijn sinds het ondertekenen van dat akkoord geen gemeentelijke verantwoordelijkheid meer legt de wethouder uit. “Het was aan de Provincie om dat geld te betalen aan het Rijk. Dat was de afspraak. En dat de Provincie dat betaalt is aan haar, niet aan ons. Bovendien, al zou de Provincie dat geld niet betalen, dan betekent het nog steeds niet dat wij er dan recht op hebben. Wij hebben onze verplichting richting het Rijk als het ware afgekocht met het ondertekenen van het bestuursakkoord.”

Niet te bewijzen

De bijna twee ton die de gemeente als schadevergoeding krijgt van het Rijk, is volgens de portefeuillehouder dan ook geen afkoopsom van het Rijk. “Dat bedrag staat daar helemaal los van. Het Toen bleek dat de aanleg vertraagd werd, hebben we hier in huis berekend hoeveel extra kosten dat voor ons met zich meebracht. Ambtelijke uren, extra achterstallig onderhoud aan de wegen die overgedragen worden aan de gemeente; dat soort kosten. Dat is die twee ton die wij krijgen. Daarnaast hebben we nog een berekening losgelaten op de inkomsten die we niet hebben ontvangen omdat bedrijven zich hier niet gevestigd hebben, vanwege verlies aan werkgelegenheid enzovoort. Maar daar ging het Rijk niet mee akkoord omdat niet valt te bewijzen dat dat ligt aan de vertraagde aanleg van de A4. Dat kan ook toegeschreven worden aan de economische omstandigheden. Overigens had het Rijk die twee ton op de korrel genomen ook niet hoeven te betalen.”

Foto: Dasja Abresch©Steenbergse Courant