De wijkzuster is weer helemaal terug van weggeweest

STEENBERGEN – De kruisvereniging heeft een befaamd ‘oud’ middel ingezet om de mensen in wijken en buurten weer dichter bij elkaar te brengen, zodat ze weer voor elkaar gaan zorgen: de wijkzuster is weer terug. Haar functie is heel breed. De mensen kunnen bij haar terecht voor alle vragen waar ze zelf geen antwoord op hebben. Zij moet de schakel worden tussen de bevolking en de talrijke hulpverleningsinstanties. De wijkzuster moet zo ingeburgerd raken dat ze een vertrouwd aanspreekpunt wordt, met een preventieve werking, om escalaties bij problemen te voorkomen.

Een hele mond vol en dat vindt ook wijkzuster Brigitte de Jong, die Nieuw-Vossemeer en de daar omheen liggende buitengebieden, plus Welberg in haar pakket heeft.

,,Vaak zitten mensen al veel te lang te tobben met bijvoorbeeld een burenruzie, een verslaving, of een betaalachterstand, met alle gevolgen van dien. Of met een bezorgdheid om mensen die weinig meer buiten komen, maar ook geen mensen binnen laten. Als buur of familielid kunnen ze ons dan een seintje geven. We gaan er dan allereerst naar toe om te luisteren. Daarna samen met de betrokkenen kijken hoe we het probleem kunnen oplossen.’’

Familie, buren en vrienden

,,Het kan ook gaan om een praktische hulpvraag. Soms hebben mensen zoveel problemen aan hun hoofd dat huis en tuin onderkomen raken. Of dat ze er niet meer toe komen om zelf boodschappen te doen. Al deze mensen mogen ons bellen.”

De wijkzuster zal eerst met de mensen in kwestie bekijken wat ze allemaal nog zelf kunnen. Vaak is dat meer dan ze hadden verwacht, zegt Brigitte de Jong. ,,Het geeft de hen ook meer inzicht in hun problemen. Vaak komen we er wel uit met inschakeling van familie, vrienden of buren. Verwijzen naar de officiële zorginstanties komt pas als het eerste niet lukt.”

Rechtstreeks bereikbaar

Alle wijkzusters hebben goede ingangen bij huisartsen, Maatschappelijk Werk, wijkagenten, woningcorporaties en de gemeente. Dat moet ook wel, want er kunnen hulpvragen komen op allerlei gebied. Brigitte: ,,Onze insteek zal altijd gericht zijn op de behoefte van de mensen. Als het nodig is om door te verwijzen, houden we altijd nog contact om te controleren of de cirkel van hulpverlening rond die persoon aansluit. Maar zeker zo belangrijk is de vraag of hij/zij zich comfortabel voelt bij de situatie.”

Zeven dagen per week en 24 uur per dag kunnen hulpvragen worden gesteld, via het algemene nummer 0165-546613. Maar de inwoners van de verschillende kernen kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met de wijkzuster in hun woon- en leefomgeving. Voor de inwoners van Steenbergen en Kruisland is dat Aafje Ober, 06-236107955. In Dinteloord is Mariska Tukker actief: 06-10683931. Voor Nieuw-Vossemeer, De Heen, Heense Molen, Notendaal, Rolaf en Welberg, is Brigitte de Jong dus het aanspreekpunt. Haar telefoonnummer is 06-81515567. Ook Carolien van der Riet is werkzaam in Nieuw-Vossemeer en te bereiken op 06-12041390.

Spreekuren

Nadere inlichtingen zijn te vinden op http://www.dekruisvereniging.nl. De Kruisvereniging is de initiatiefnemer van de wijkzusters, stichting tanteLouise-Vivensis, Surplus en de Algemene Thuiszorg (DAT) nemen de praktische uitvoering voor hun rekening.

De wijkzusters houden ook spreekuren. In Dinteloord elke donderdag van 11.00 tot 12.00 uur in de Rietgors (naast sporthal De Buitelstee), in Steenbergen elke maandag van 13.00 tot 14.00 bij Vraagwijzer (Fabrieksdijk) en in Nieuw-Vossemeer elke vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur in gemeenschapshuis De Vossenburcht.