De trappen op naar de klokkentoren van Gummaruskerk

STEENBERGEN – Afgelopen zaterdag trok de Gummaruskerk de belangstelling vanwege het evenement Falling Stars. Vanuit de toren ‘tokkelde’ een veertigtal dapperen langs een kabel naar het marktplein. Om een bijzonder zicht te krijgen op het evenement beklom ik achter Henk Oerlemans de trappen richting klokkentoren van de kerk. Een ervaring die ik een jaar of twintig, dertig geleden ook al eens had en waarvan ik me nog kon herinneren dat het laatste gedeelte een wat enger karakter had vanwege de steile laddertjes die dat traject mogelijk maken en de schaarse ruimte die beschikbaar is.

De 82 (!!) jarige Henk begeleidde de tocht met wat waarschuwingen wanneer het wat gevaarlijker werd en spoorde regelmatig aan om niet te snel te gaan. Het voordeel van deze rustige tred was dat het hijgen achterwege bleef. Boven in de klokkentoren toonde Henk Oerlemans vol trots de Gummarusklok, waaraan het technisch team van de Gummaruskerk – waarvan Henk deel uit maakt – al eens een flinke reparatie had verricht. “Met stukken van dik dertig kilo moesten we vele malen de trappen op. Een pittige klus”. Henk Oerlemans is al heel wat jaren lang ‘de manus van alles’ in het vrijwilligersteam van de Gummarus. Samen met Hein Veraart en Harry Elzakkers en met jarenlange volle steun van mannen als Janus Muys, Ad van de Par en bij de restauratie van de kerk in 2003 ook onder meer Ad Hoppenbrouwers, Peet Huismans en Tinny van Eekelen.

Genieten van de stad

Met respect luister ik daar – boven op de loopring van de toren – naar verhalen van Henk Oerlemans. De krasse baas heeft zijn stevige conditie te danken aan het zware werk dat hij in het verleden deed bij diverse boeren in de omtrek en bij de Vlasfabriek, waar hij zakken van honderd kilo op de schouders droeg. Onderwijl kijken we naar het prachtige uitzicht dat een tochtje boven in de toren mogelijk maakt. “Als het helder weer is zie je tot vele kilometers in de omtrek. En ook nu is het toch genieten van onze mooie stad, vind je niet?”. Dat kan volmondig worden beaamd.

tekst en foto's: Peter Vermeulen ©Steenbergse Courant / KijkopSteenbergen.nl