De meeste basisscholen in gemeente Steenbergen gaan maandag niet open

REGIO – Het bestuur van de Lowys Porquinstichting (LPS) heeft besloten haar scholen maandag niet te openen. De LPS vindt het niet veilig, verantwoord en uitvoerbaar. Dat staat in een brief van het bestuur die aan het einde van de middag onder personeel en ouders is verspreid. Er vallen 30 scholen onder de LPS waaronder bijvoorbeeld Maria Regina en de Gummarusschool.

“Het was uiteraard een hele lastige beslissing die tot stand is gekomen na veel overleg. Het grootste dilemma is wat je zwaarder laat doorwegen. We weten hoe lastig de huidige situatie voor ouders en kinderen is. Maar de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en leerlingen is het allerbelangrijkste en daar is nu te veel onzekerheid over”, zegt Els Kooijmans van het College van Bestuur van LPS in een reactie.

Argumenten

In de brief worden de argumenten genoemd die tot dit besluit hebben geleid. Dat is o.a. de onduidelijkheid over de opmars van de verschillende varianten van het coronavirus en de komst van de derde golf. Maar ook de praktische problemen die LPS verwacht om de regels vanuit de overheid uit te voeren als het gaat om de strenge quarantaine en het afstand houden tussen leerlingen en onderwijspersoneel.  

Extra tijd nodig voor goed plan

Ook wordt er aangegeven dat het niet zinvol is om voor 5 dagen een volledige organisatie op te zetten waarna de carnavalsvakantie begint. Liever gebruiken ze de extra tijd om een goed plan te maken. “Die ene week gunnen we onszelf. Ik zou niet in de schoenen van de premier willen staan, maar ik ben wel teleurgesteld dat er weinig kennis en begrip achter dit besluit schuilgaat. De maatregelen die zijn opgelegd passen niet bij hoe het onderwijs anno 2021 georganiseerd is. Het getuigt van ouderwets klasgericht onderwijs-denken. Veel scholen hebben het anders ingericht en dit verdient meer uitwerking en aanpassing dan nu meegegeven als richtlijn”, aldus Kooijmans. 

Het onderwijs op de scholen van Lowys Porquin zal de komende week dus nog hetzelfde georganiseerd worden als de afgelopen tijd. Dat betekent onderwijs op afstand en noodopvang op de aangewezen locaties. 

Door: Nicole van de Donk