De kogel is door de kerk: scholen, kinderopvang, horeca en sportclubs dicht

STEENBERGEN – De scholen en kinderopvang in heel Nederland gaan met ingang van morgen tot en met 6 april dicht. Dit kondigde het kabinet bij monde van de ministers Bruno Bruins (Medische Zorg) en Arie Slob (Onderwijs) zojuist aan tijdens een ingelaste persconferentie. In Steenbergen is de sluiting van toepassing op de negen basisscholen, de middelbare school ‘t R@velijn en een tiental kinderopvangvestigingen. Ook de eet- en drinkgelegenheden en sportclubs moeten vanaf 18.00 uur tot en met 6 april verplicht de deuren sluiten.

De roep om de scholen te sluiten werd de afgelopen dagen steeds luider. De economische redenen  waarop dit besluit gestoeld was, kwamen kwam steeds meer onder druk te staan. Zeker nadat de Federatie van Medisch Specialisten afgelopen zaterdag een noodoproep deed om de scholen te sluiten om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook is het volgens minister Slob voor het onderwijs en de kinderopvang organisatorisch niet meer haalbaar om de scholen open te houden. De sluiting van horeca is een gevolg van het feit dat veel mensen geen gehoor gaven aan het advies van de RIVM om afstand te houden van elkaar.

Niet verantwoord

Het bestuur van de Lowys Porquin Stichting had voor de bekendmaking al op eigen kracht besloten de deuren van hun scholen en kinderopvang dicht te houden. “We vonden het niet langer verantwoord om te wachten,” aldus LPS-bestuurder Els Kooijmans. “We konden ook niet meer uitleggen aan onze ouders en ons personeel waarom wij open zouden blijven.” 

Vitale sectoren

Door de nieuwe maatregel gaan nu ook basisscholen de Nieuwe Veste in Steenbergen (ABBO), de Regenboogschool in Dinteloord (stichting SOM), de zelfstandige Zonnebergschool in Kruisland en middelbare school  ’t R@velijn  dicht.

Ook de kinderopvang in de gehele gemeente sluit. Het LPS-bestuur kondigde reeds aan opvang te willen regelen voor kinderen van ouders die in de zogenaamde vitale sectoren werkzaam zijn. Deze service wordt alleen verleend wanneer er voldoende personeel bereid is de opvang te bemensen. De brancheorganisatie kinderopvang kondigde vooruitlopend op de nieuwe maatregel al aan noodopvang aan te bieden voor kinderen (0-12) van ouders in vitale beroepen zoals ziekenhuizen, brandweer en politie. Sommige werkgevers zoals thuiszorgorganisatie TWB zorgen zelf voor opvang voor kinderen van medewerkers in de zorg.

Onderwijs op afstand

De komende dagen zal meer duidelijkheid komen over de uitwerking van de nieuwe maatregelen Bijvoorbeeld hoe leerlingen op afstand les gaan krijgen. In Brabant wordt meer onderzoek gedaan naar het besmettingsrisico voor jongeren. De informatie die daaruit voortkomt wordt gebruikt om eventuele verdere maatregelen na 6 april vorm te geven.

Horeca en sportclubs

Voor de sportverenigingen in de gemeente Steenbergen komt de maatregel niet uit de lucht vallen. De meesten hadden de afgelopen week al besloten de poorten te sluiten. Ook de gemeenschapshuizen waren al dicht. Voor de horeca betekent de sluiting vanzelfsprekend een flinke strop. Minister Bruins kondigde tijdens de persconferentie aan dat er diverse maatregelen genomen worden om ondernemers die in de problemen (dreigen te) komen, te helpen. “We moeten samen met vereende kracht door deze crisis.”

De lokale overheid wordt opgeroepen om mede invulling te geven aan de vormgeving van onderwijs en kinderopvang in hun eigen gemeente.

Richtlijnen

De richtlijn om bij persoonlijk contact een afstand van anderhalve meter in acht te nemen, blijft gehandhaafd. Ook deed minister Bruins een klemmende oproep om niet te gaan hamsteren.
De minister sprak een speciaal woord van dank uit voor de mensen die in de zorg werken: “Grote waardering voor iedereen die dag in dag uit keihard werkt om zorg te verlenen. Ook voor al die mensen die ons land draaiende houden. We zijn u zeer dankbaar.”
Bruins sloot af met de woorden: “Nederlanders, let een beetje op elkaar.”