De Heen kritisch op gemeente tijdens ‘kernbezoek’

STEENBERGEN – De belangrijkste punten op het lijstje van Leefbaarheid De Heen klonken de raadsleden bekend in de oren. De verkeersveiligheid op de Dorpsweg, de verouderde riolering en het ontbreken van een zendmast staan al jaren op de agenda, maar er is nog niets veranderd. Daarom is het puntje communicatie dit keer bovenaan het lijstje gezet. “We vallen in herhaling. Op wie wachten we nu eigenlijk?”, was de vraag van Jacqueline Pop, secretaris bij Leefbaarheid De Heen.

De leden van Leefbaarheid De Heen nemen geen blad voor de mond. In klare taal vertellen ze ieder kernbezoek opnieuw wat de knelpunten zijn in het dorp met ongeveer 600 inwoners. “Liever hadden we gehad dat jullie bij ons langskwamen, want dan konden jullie met eigen ogen aanschouwen wat er speelt”, zei voorzitter Piet de Jong.

“Problemen met de Dorpsweg weten jullie al tien jaar”


Bij eerdere kernbezoeken is er wel gewandeld over de Dorpsweg, waar de auto’s uit nood op de stoep geparkeerd staan. “Mensen met een kinderwagen of rollator kunnen er niet langs, en lopen dan maar over de weg. Daar wordt door de meeste automobilisten geen 30 kilometer per uur gereden. Zelfs de tractoren rijden harder. Dit hebben we ook allemaal verteld aan iemand die zich bezighoudt met het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)”, zegt Jacqueline Pop. “Maar van die stoep weten jullie al tien jaar”, voegde Piet de Jong toe.

Creatief kijken naar verkeerssituaties

Raadslid Michel Lambers (Volkspartij) gaf ze helemaal gelijk. “Natuurlijk is het hoog tijd dat er iets gebeurt. Maar die punten over de Dorpsweg worden wel degelijk opgenomen in het GVVP. Iets veranderen in die straat is alleen niet eenvoudig want de ruimte is er simpelweg niet.”
Volgens Jacqueline Pop kan er best creatief naar worden gekeken. “Met wegversmallingen de snelheid eruit halen. De problemen stapelen zich op met de toenemende scheuren in de huizen. Ook zijn er oplossingen te vinden om de aansluiting met de N257 veiliger te maken.” Daar was D66’er Ad Theuns het mee eens. “Daar wordt ook flink voor gelobbyd bij de Provincie.”

Ook zonder voorzieningen een fijn dorp

Toch blijft De Heen een dorp waar mensen graag wonen, zo werd er gesteld door de leden van Leefbaarheid De Heen. “Natuurlijk zou het prachtig zijn als de school en voetbalclub weer terug zouden komen, maar ook zonder die voorzieningen willen ze graag op De Heen blijven. En waarom zou het dorp niet mogen groeien?”, aldus Jacqueline Pop. Volgens Wim Pop wonen er momenteel zelfs meer kinderen in het dorp dan op het moment dat besloten werd de school weg te halen. Joop Stoeldraijer (PvdA) was het hier roerend mee eens. “Laten we De Heen zo groot maken dat de school weer terugkomt.”

Zendmast van cruciaal belang voor bereikbaarheid

Verder werd er uitgebreid gesproken over de bomen aan de Heensedijk, Schansdijk en Dwarsdijk die uit de kluiten gegroeid zijn. “Met stormachtig weer levert dat gevaarlijke situaties op.”
Ook wachten de inwoners van De Heen al jaren op de komst van een zendmast zodat de bereikbaarheid verbetert. Al eerder werd hier aandacht voor gevraagd omdat er bij calamiteiten 112 soms niet kan worden gebeld. “We weten dat het balletje bij KPN ligt, maar we willen zo graag dat de gemeente ons zelf op de hoogte houdt. Het is niet leuk om er telkens maar achteraan te bellen.”

De raadsleden knikten en beloofden de onderwerpen aan te kaarten waar mogelijk. Piet de Jong gaf ze nog een laatste waarschuwing mee: “Als jullie volgend jaar weer op De Heen komen en er is niks gebeurd, dan kan ik niet garanderen dat er inwoners staan.”

Foto: Piet de Jong, voorzitter van Leefbaarheid De Heen, vindt dat de communicatie vanuit de gemeente te wensen overlaat. Andere leden van de stichting die mee waren gekomen: Jacqueline en Wim Pop en Kees Hensen.


[ door Nicole van de Donk ]