De andere kant van het verhaal (ingezonden brief ‘De Stelle’)

DE HEEN – Als inwoner van De Heen wil ik even kwijt dat het eens tijd wordt  dat de andere kant verteld wordt over De Stelle. Dit laatste artikel is echt de druppel…waar halen ze het allemaal vandaan. Leugens om hun wanbeleid goed te praten. Schaduw bestuur … pesterijen … De heer Van Es.

Het geld is gewoon op en ze hebben geen andere keus dan om op te stappen. De Stelle was vanaf het begin niet levensvatbaar met 2 beheerders … daar waren de financiële middelen niet voor. Toch hebben ze dit door geduwd terwijl hier vanuit de verenigingen veel weerstand was. Maar nee we zetten door en zie hier het resultaat. Niet de schuld van het schaduw bestuur maar gewoon geen financiële draagkracht en starheid van de beheerders die geen teg  enspraak dulden.  Maar ik denk dat de meerderheid van het dorp blij is dat deze mensen zich terug trekken uit het dorpshuis. Hopelijk wilt u ook deze kant van het verhaal eens publiceren dan alleen de focus te leggen op het negatieve van het schaduwbestuur.

Helma van Gurp, De Heen

(Ingezonden brief – onder verantwoording van de inzender)