Day after debat brengt partijen nog niet tot elkaar

STEENBERGEN – De verkiezingsuitslag van gisteren heeft nog geen verandering teweeg gebracht in de meningen van de politieke partijen over ‘de kwestie Bolten’, zo bleek vanavond bij het openbare debat dat als eerste aanzet moest dienen om tot een nieuwe coalitie te komen.

Volkspartij en PvdA blijven bij hun standpunt dat de burgemeester, in wie een ruime raadsmeerderheid drie maanden geleden het vertrouwen opzegde, terug moet kunnen keren op haar post. PvdA-voorman Willem van den Berge probeerde de tegenstanders van Saskia Bolten te bewegen om in ieder geval in te stemmen met een onafhankelijk onderzoek naar haar functioneren. Bij de objectiviteit van waarnemend burgemeester Joseph Vos plaatste hij vraagtekens.

Slag om de arm

Gewoon Lokaal!, D66 en CDA gaven aan de bevindingen van Vos af te willen wachten en vertrouwen op zijn oordeel. Als dat ten gunste van Saskia Bolten uitvalt, zal D66 dit respecteren, aldus de nieuwe fractievoorzitter Eric van der Spelt van deze partij. Cors Zijlmans van Gewoon Lokaal! en CDA’er Cor van Geel hielden een wat ruimere slag om de arm, maar staan in dit geval wel open voor de discussie of Bolten haar ‘rentree’ kan maken.

,,Het is nu in handen van een professional, ik kan pas meepraten als er een debat komt,’’ stelde Tim Huisman; nieuw in de raad als enige vertegenwoordiger van Steenbergen Anders. ,,Wij staan nog steeds achter de motie van wantrouwen, maar op dit moment volledig buitenspel,’’ zei Petra Lepolder namens de VVD.

Mosterd na de maaltijd

Het ‘day after’-debat, een noviteit die als mosterd na de maaltijd smaakte, begon door deze tegenstellingen in een grimmige sfeer. Dat veranderde, in positieve zin, toen er thema’s aan bod kamen zoals de gemeentelijke financiën, zorg, het instand houden van voorzieningen, duurzaamheid en het aantrekken van bedrijven, bewoners en recreanten. Op enkele punten waren alle partijen het met elkaar eens, bij sommige onderwerpen tekende zich ook wel een meerderheid af, maar zicht op een coalitie kwam er nog niet.

Het is nu aan Gewoon Lokaal!, de grootste partij met vier zetels, om met VVD, Volkspartij, PvdA, D66, CDA en Steenbergen Anders in gesprek te treden om te kijken welke samenwerkingsverbanden wel en niet tot de mogelijkheden behoren.

Breekpunten

Op de vraag van de onafhankelijke gespreksleidster – Ilona Eichhorn van debat.nl, voor wie een dergelijke bijeenkomst ook nieuw was – of er breekpunten zijn waarop de onderhandelingen kunnen struikelen, klonk het vijf keer nee. Lepolder tekende aan dat de burgemeesterskwestie voor de VVD een potentieel breekpunt kan zijn, ‘afhankelijk van hoe dit ingestoken wordt’. En de Volkspartij sprak zich bij monde van Michel Lambers nadrukkelijk uit tegen windmolens. De positie van Saskia Bolten noemde hij een ‘zwaar onderwerp waar we met elkaar moeten uitkomen’. ,,Wij gaan hierbij uit van eenieders empathie en gezonde verstand.’’