D66: ‘Zaai rotondes in met klaprozen’

STEENBERGEN – Als het aan D66 ligt, worden de rotondes in onze gemeente ingezaaid met klaprozen, het internationale symbool dat herinnert aan de slachtoffers van wereldoorlogen en lokaal gezien vooral de bevrijdingsstrijd van eind 1944. Bijkomstig voordeel is volgens de partij dat de rotondes er florissanter bij komen te liggen dan nu het geval is.

De gemeente wil het onderhoud van de rotondes al enige jaren uitbesteden door ze te laten adopteren, zodat bedrijven de kosten voor hun rekening zouden nemen en in ruil daarvoor reclame mogen maken op de rotondes.

Met dit plan wil het echter niet vlotten, zo heeft D66 geconstateerd. De fractie vindt bovendien dat de rotondes er momenteel niet al te fraai uitzien en oppert daarom over te gaan tot het inzaaien van klaprozenzaad, zodat de herinnering aan de ‘Slag om de Schelde’ en alle gevallenen uit de oorlogsjaren levend blijft.

De stichting Bevrijdingsmonument Welberg – die al jaren ijvert voor het laten bloeien van meer klaprozen in Steenbergen en wijde omgeving – wil het benodigde klaprozen zaad gratis beschikbaar stellen voor dit doel, aldus D66.

De coalitiepartij stelt het college nu voor dat de gemeente de trekker, de zaaimachine en enkele medewerkers van de buitendienst gedurende een paar uur inzet, om de klaprozen in te zaaien. Dat hoeft maar eenmalig te gebeuren, aangezien de bloemen de volgende jaren vanzelf weer op zullen komen.