D66 wil onderzoek naar scheiding tussen woningen op Sunclass park

NIEUW-VOSSEMEER – D66 dient vanavond tijdens de vergadering van de gemeenteraad een amendement in waarbij de partij vraagt om ook te onderzoeken of een scheiding tussen de woningen op het Sunclass park een oplossing vormt voor de problemen die daar zijn. Het park zou kunnen worden gesplitst in 2 gedeelten: één voor recreatiewoningen en een gedeelte waar arbeidsimmigranten worden gehuisvest.

Volgens D66 blijft de gemeente Steenbergen dan in lijn met haar speerpunt om de recreatieve aantrekkelijkheid van de gemeente te versterken en wordt voldaan aan de behoefte om arbeidsimmigranten te huisvesten. Dat laatste zorgt ervoor dat ‘het voor een ondernemer minder lastig is om het park financieel haalbaar te maken’. Want met alleen recreatiewoningen is dat moeilijk mogelijk, aldus de gedachte van D66.

“Een én én variant van huisvesting draagt bij aan extra ontwikkelingsperspectieven en kan een economische drager zijn onder een verder recreatief gebruik van het park”, zo wordt gesteld.

Splitsing van het park

In het voorgenomen onderzoek worden op dit moment slechts 2 varianten onderzocht: huisvesting voor recreanten en huisvesting voor arbeidsmigranten. Er zou dus een derde variant aan kunnen worden toegevoegd.

De twee gedeelten van het Sunclass park zouden in het idee van D66 gescheiden moeten worden. Bijvoorbeeld door een groenstrook.