D66 wil dat gemeente gaat praten met de dorpsraden over verlichting gebouwen

STEENBERGEN – D66 kondigt een motie aan die de fractie vanavond tijdens de gemeenteraadsvergadering indient. Hierin wordt het college opgedragen om in gesprek te gaan met de verschillende dorpsraden over de verlichting van beeldbepalende gebouwen in de kernen.

In de oordeelvormende vergadering van 11 januari kwam het college van b en w met het idee om per kern 10.000 euro uit te trekken om beeldbepalende gebouwen in de kernen te verlichten. De dorpsraden en Leefbaarheid De Heen zouden dit idee dan moeten oppakken en zorgen dat dit gerealiseerd wordt. Naast het feit dat het genoemde bedrag niet toereikend is, komt vanuit de dorpsraden het geluid dat ze er niets voor voelen om kartrekker bij dit idee te zijn.
D66 concludeert dat 10.000 euro per kern niet voldoende is en dat de opdracht die door de dorpsraden zou moeten worden opgepakt en uitgevoerd financieel niet verantwoord is. Middels de motie wordt het college nu opgedragen om te gaan praten met de dorpsraden en ook met een voorstel te komen tot een aanvullende financiering.