D66 reageert op uitstel besluitvorming windmolens Karolinapolder

STEENBERGEN – Dinsdag meldde KijkopSteenbergen.nl naar aanleiding van een bericht hierover vanuit het college van b en w dat de besluitvorming over de plaatsing van de megagrote windmolens in wat genoemd wordt ‘Windpark Karolinapolder’ wordt uitgesteld. De gemeenteraad gaat op voorstel van het college er eerst over discussiëren om in een later stadium een besluit te nemen. D66 reageert op de mededeling van het college.

De fractie stelt dat ze het jammerlijk vindt om te moeten constateren dat het agendaonderwerp voor de komende gemeenteraadsvergadering in september niet volledig is. Het college meldde namelijk dat het vereiste natuuronderzoek nog niet door Innogy (de ontwikkelaar) is aangeleverd en dat er nog geen overeenstemming is over de samenwerkingsovereenkomst voor de sociale randvoorwaarden en de overeenkomst waarin de planschade en de vereiste kwaliteitsverbetering van het landschap is geregeld. D66 vraagt het college wanneer de raad de ontbrekende zaken dan wel kan verwachten.

Subsidie in gevaar?

Ook wil de D66-fractie weten of het uitstel de SDE+-subsidie in gevaar brengt en wanneer dit het geval is, wat dan de financiële gevolgen ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel zullen zijn. Daarnaast is D66 benieuwd naar de mogelijke gevolgen voor de sociale randvoorwaarden. Namens zijn partij vraagt fractievoorzitter Tim Huisman het college om spoedige antwoorden om een gewogen besluit te kunnen nemen.