D66 pleit voor AED’s in het buitengebied

STEENBERGEN – D66 laat bij monde van fractievoorzitter Tim Huisman weten dat zijn partij graag ziet dat er in het buitengebied meer AED-apparaten komen te hangen. De fractie stelt hierover vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Huisman wil graag weten of bedrijven en particulieren een AED met subsidie kunnen aanschaffen. Hij wil van het college weten of dit vindt dat er voldoende AED-apparaten in de gemeente hangen om een 6-minuten zone te garanderen. En stelt vragen over onderhoud en technische levensduur.