D66 kaart slechte communicatie via MijnGemeente App aan

STEENBERGEN – “Ik hoor al lange tijd veel gemopper over de afhandeling van klachten bij gemeente Steenbergen. Zeker ook die via de MijnGemeente App worden gemeld. In het verleden heb ik daar regelmatig vragen over gesteld. Bij de antwoorden daarop werden steeds rooskleurige situaties geschetst. Dat wijkt nogal af van de praktijk zoals ons die ter ore komt. Tot nog toe konden wij onze vingers er niet achter krijgen. Nu heb ik concreet een klacht die al op 16 juli is gemeld. De belofte is dat er binnen vijf dagen antwoord op zou worden gegeven. Er kwam pas weken later een antwoord. En ook de manier waarop is niet zoals die naar onze mening zou moeten. Dat is de reden dat ik namens mijn partij hier vragen over heb gesteld aan het college”, zo licht fractievoorzitter Tim Huisman van D66 desgevraagd toe.

Huisman stuurde namens zijn partij hierover een aantal vragen naar het college van b en w. Hij leidt die als volgt in: “De fractie van D66 is er voor alle inwoners van de gemeente Steenbergen. Wij zijn dan ook verheugd dat steeds meer inwoners ons weten te vinden over het systeem ‘MijnGemeente App’. In het verleden is vaak aan de orde gesteld dat het vanaf melding tot uitvoering niet goed werkt. Dat begint al bij de ‘ontvangstmail’ na een melding. Er zou binnen vijf werkdagen vanuit de gemeente gecommuniceerd moeten worden of het probleem zou opgelost moeten zijn. Beide suggesties bestaan vaak alleen in het land van sprookjes. Dit zorgt voor veel frustraties. D66 kan met grote treurnis een nieuw hoofdstuk aan dit dossier toevoegen: de communicatie naar de inwoner toe. De burgervader spreekt vaak met groot opportunisme dat de klant (lees inwoner) centraal gesteld moet worden. D66 merkt op dat dit nog niet voldoende is doorgesluimerd in de haarvaten van de gehele ambtelijke organisatie”.

Fatsoensnormen

Vervolgens vraagt Tim Huisman aan het college of dit op de hoogte is van deze gang van zaken. Hij vraagt zich af of de ambtenaren op de hoogte zijn van de communicatieve fatsoensnormen in en bij de gemeente. Het raadslid wil weten hoe het college hierover denkt, hoe dit soort zaken kunnen worden voorkomen en hoe het kan garanderen dat inwoners toch tevreden worden.

Klachten ook echt melden

Het klopt dat er regelmatig klachten zijn naar aanleiding van contacten van inwoners en ondernemers met de gemeente Steenbergen. Wanneer wordt aangegeven dat het in alle gevallen goed is om deze klachten ook te melden wordt zeer terughoudend gereageerd. De betrokkenen geven aan dat ze ‘de gemeente in de toekomst nog vaker nodig zouden kunnen hebben en houden hun gemopper binnen de eigen omgeving.

“Ik roep alle inwoners uit de gemeente Steenbergen op om zaken die niet gaan zoals dit zou moeten toch te melden. Dat kan ook bij ons, of bij andere raadsleden. Met concrete klachten kunnen we ook echt iets doen”, aldus de D66 fractievoorzitter.