Corry Simons-Bosters (69), Notendaal

Als Corry Simons-Bosters ergens aan begint weet ze meestal niet meer van ophouden en dat is uiteraard positief bedoeld. Deze Notendaalse heeft niet alleen beroepsmatig altijd voor anderen gezorgd, maar ook privé. Zo ontfermde zij zich nadrukkelijk over haar zwager, die helaas niet meer kan meemaken dat zij nu voor al haar verdiensten in het zonnetje wordt gezet. “Een druk baasje met één grote gemene deler: zonder eigenbelang actief zijn voor een ander” en “Zonder dat er iets gevraagd wordt voelt zij gewoon aan of iemand hulp nodig heeft”, zo wordt ze geprezen. Maar liefst 33 jaar was Corry Simons-Bosters bestuurslid van buurtvereniging De Notenkrakers, waarvoor ze mede de spil is van de drukbezochte activiteiten die jaarlijks worden georganiseerd. Met recht prijkt ook de naam van Corry Simons-Bosters op het lijstje van ereleden van de Notenkrakers. Ook voor de Fancy Fair in Nieuw-Vossemeer zette ze haar beste beentje voor en dankzij haar kwam er op Notendaal een AED. Ze is dus letterlijk en figuurlijk van levensbelang voor deze buurtschap.