Controleur Hondenbelasting komt weer langs

STEENBERGEN – Evenals vorig jaar komt de hondencontroleur weer langs de deuren in de gemeente Steenbergen. Aan de hand van bij de gemeente aanwezige gegevens bekijkt deze controleur af er wel of geen honden deel uitmaken van het betreffende huishouden.

Als de controleur het vermoeden heeft dat er een hond op het adres woont, terwijl dat niet is aangemeld, ontvangt de huisbezitter een informatiebrief met aanmeldingsformulier. Het is namelijk verplicht om aangifte te doen van hondenbezit en hiervoor hondenbelasting te betalen. Jaarlijks is dat een bedrag van 37 euro voor een eerste hond, voor elke hond meer wordt dit bedrag extra verhoogd met 2,5 euro. Eigenaren van hondenkennels betalen 75 euro, indien zij beschikken over een kennelregistratie en die bij de gemeente hebben overlegd.
Wie een hond bezit en dat nog niet heeft aangegeven kan dit digitaal doen via de website van gemeente Steenbergen of via een aangifte formulier dat is af te halen bij het gemeentehuis of telefonisch kan worden aangevraagd.