‘Consumentenonderzoek niet representatief’

STEENBERGEN/DINTELOORD – Het ‘Consumentenonderzoek Steenbergen & Dinteloord’ zoals het college dat onlangs heeft laten uitvoeren is volgens burgerraadslid Jan Veraart van Gewoon Lokaal! niet representatief. ‘De cijfermatige resultaten zijn op drijfzand gebouwd en de Steenbergse detailhandel is niet gediend met onderzoek waarin alarmerende, maar slecht onderbouwde uitspraken worden gedaan’, zo stelt hij.

Veraart heeft dan ook namens zijn partij schriftelijke vragen ingediend bij het college. Hij wil van B en W weten of zij zijn conclusie delen dat de opzet en de gekozen methode van het consumentenonderzoek niet totstand zijn gekomen volgens algemeen aanvaarde normen op dit gebied en dat de uitkomsten daarom niet geschikt zijn om representatieve uitspraken te doen.

Volgens het onderhavige rapport zijn de resultaten representatief voor alle 75.000 bewoners van de kernen Steenbergen, Dinteloord, Tholen, Fijnaart, Halsteren en Sint Philipsland. Veraart vraagt zich af hoe de onderzoekers überhaupt aan dit getal gekomen, aangezien er bij zijn beste weten zo’n 45.000 mensen in voornoemde plaatsen wonen.

Per kern zijn middels een steekproef 50 tot 100 persoon ondervraagd over hun koopgedrag en dat zijn er volgens hem veel te weinig om van een representatieve uitslag te mogen spreken. ‘De resultaten kunnen in werkelijkheid met het grootste gemak 14% afwijken’.

Ook het ontbreken van woonplaats- en leeftijdsgegevens maakt de uitkomsten onbetrouwbaar, aldus Veraart, die de steekproeven als te selectief bestempelt. ‘Verder mist het onderzoek transparantie en een onderzoeksverantwoording. De resultaten zijn gepresenteerd met een schijnwetenschappelijke exactheid van twee cijfers achter de komma’.

‘Gewoon Lokaal! betreurt het dat alarmerende cijfers zijn gepubliceerd waarvan de juistheid in twijfel is te trekken. Zulk onderzoek doet afbreuk aan het beschrijven van de problemen waar de Steenbergse detailhandel wel degelijk mee kampt’, aldus Veraart.

‘Ook omdat niet zo lang geleden in opdracht van de gemeente ook al een zwakke ‘peiling’ heeft plaatsgevonden (enquête over de opvang van vluchtelingen, red.), verzoeken wij u zich voortaan beter voor te bereiden op het laten verrichten van (sociaal) onderzoek. Dat vereist goed nadenken vooraf over de exacte vraagstelling, de methode, de steekproeftrekking, de representativiteit etc.’, zo schrijft hij aan het college. ‘Hoe zorgt u er in de toekomst voor dat sociaal (consumenten) onderzoek in opdracht van de gemeente, van voldoende kwaliteit is en juist gepresenteerd wordt’, luidt zijn afsluitende vraag.