Composteringsbedrijf Den Ouden en omwonenden bereiken compromis

STEENBERGEN – Er is overeenstemming bereikt over de hoogte van de composthopen die op het terrein van groencomposteringsbedrijf Den Ouden mogen liggen. Het bedrijf wilde zelf graag de mogelijkheid hebben om tot 8 meter hoog te stapelen, maar stuitte daarin op verzet van omwonenden aan de Zonnekreekseweg en Koeveringsedijk. Door de hoogte op maximaal 6 meter te stellen is er een compromis bereikt. De gemeenteraad kon dan ook unaniem instemmen met het gewijzigde bestemmingsplan.

De hoogte van de composthopen bleek nog het enige struikelblok na een naar ieders tevredenheid verlopen mediationtraject. Vandaar dat de raad opdracht gaf aan alle betrokken partijen om nogmaals rond de tafel te gaan zitten. Ook zijn de omwonenden op het composteringsterrein op bezoek geweest om zodoende de impact van de opslaghoogten in te beelden. Uitkomst was een gezamenlijk voorstel voor hoogtes van 5 en 6 meter dat dus door de raad is overgenomen. 

Tekst en foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl