College wil viaduct laten staan bij herinrichting N259

STEENBERGEN – Als het aan burgemeester en wethouders ligt blijft het viaduct tussen Steenbergen en Welberg behouden bij de herinrichting van de N259 en verandert er ook niets aan de maximum snelheid (80 km/u) op de Dinteloordseweg, de rondweg en de Halsterseweg. Belangrijkste wijziging is dat er tussen de twee rotondes – ter hoogte van de Afgeslechtedijk/Nassaulaan en de Franseweg – een (dubbel) fietspad wordt gerealiseerd, aan de kant van de bebouwde kom.

,,Een viaduct is de veiligste manier om wegen te laten kruisen. Bovendien heeft behoud van het viaduct toch wel de voorkeur van de bevolking van Welberg. Het dorp blijft dan meer ‘op zichzelf’. Het viaduct kan bovendien nog zeker 25 tot 40 jaar mee,’’ licht wethouder Cors Zijlmans de voorkeursvariant van het college toe.

Verkeersintensiteit

De functie van de N259, sinds 1 juli 2015 in eigendom en beheer van de gemeente, is als gevolg van de A4 aanzienlijk veranderd. Voornaamste verschil met de oude situatie betreft de verkeersintensiteit, die sterk is afgenomen.

Daarom wil de gemeente de gehele weg opnieuw inrichten. Over de vraag op welke manier dat het best kan gebeuren, werd in november een beeldvormende raadsvergadering gehouden, waarbij inwoners en vertegenwoordigers van belangenorganisaties en het maatschappelijk middenveld hun wensen en ideeën kenbaar konden maken.

Informatieavond

Dat leverde geen eensluidende conclusie op, maar met alle input hebben het adviesbureau dat de gemeente hierbij ondersteunt, ambtenaren en het college nu een aantal keuzes gemaakt, die op woensdag 13 juli (19.30 uur, gemeentehuis) worden voorgelegd aan alle geïnteresseerden. Nadat zij opnieuw hun mening hebben kunnen geven, gaan B en W een definitief voorstel voorbereiden, waarover de raad komend najaar  een besluit moet nemen.

‘Nog lager geluidsniveau’

Bedoeling is dat de werkzaamheden volgend jaar worden uitgevoerd. Op de planning staat in ieder geval de aanleg van een compleet nieuw, geasfalteerd wegdek, ter vervanging van de huidige betonplaten. ,,Het geluidsniveau zal dus nog verder afnemen,’’ aldus wethouder Zijlmans.

De ‘variantenstudie’ naar de herinrichtingsmogelijkheden en het voorkeursplan zijn te vinden via https://www.gemeente-steenbergen.nl/actueel/projecten/herinrichting_n259/