College wijst verzoeken om kunstgrasvelden af

STEENBERGEN – Burgemeester en wethouders hebben de verzoeken van vv Steenbergen, SC Kruisland en NVS voor de aanleg van kunstgras-voetbalvelden afgewezen. Het woord is nu aan de gemeenteraad.

Volgens het college zit er in de (meerjaren)begroting geen financiële 'speelruimte' om aan de wensen van voornoemde voetbalclubs te voldoen. Anders gezegd: er is gewoon geen geld voor de realisatie van kunstgrasvelden op de sportparken in Steenbergen, Kruisland en Nieuw-Vossemeer.

B en W hebben uitgerekend dat er uit de aanleg van kunstgras bij de drie verenigingen een structurele jaarlast van 142.000 euro voortvloeit. Het college acht het overigens ook volgens de richtlijnen van de KNVB niet nodig om de verzoeken te honoreren.

In de vergadering van de commissie Mens & Maatschappij van maandag 11 maart aanstaande staat het onderwerp niettemin op de agenda. Het is nu aan 'de politiek' om te beslissen of vv Steenbergen, SC Kruisland en NVS eventueel toch in aanmerking komen voor kunstgrasvelden.

Uit de grote enquête die de Steenbergse Courant onlangs heeft gehouden bleek dat 27,6% van de bevolking vindt dat de clubs die nu nog geen kunstgras hebben dat wel moeten krijgen, zelfs als de gemeente daarvoor haar reserves dient aan te spreken. Ruim veertig procent vindt dit laatste te ver gaan, maar uit tal van reacties op de enquête werd wel duidelijk dat veel mensen de clubs van harte kunstgras gunnen.