College van b en w stelt de besluitvorming over megamolens Karolinapolder uit

STEENBERGEN – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het besluitvormingstraject over de plaatsing van vier mega windmolens in de Karolinapolder op te schorten. “De reden is dat het college de besluitvorming zorgvuldig wil voorbereiden en dat kost meer tijd”, zo meldt het persbericht dat de gemeente vanmiddag verstuurde. “Wij vinden het belangrijk de zienswijzen die zijn ingediend zorgvuldig te behandelen. Daarnaast ontbreekt het op sommige punten nog aan informatie en is nog niet op alle punten overeenstemming met Innogy, de ontwikkelende partij”, verklaart verantwoordelijk wethouder Wilma Baartmans. Ze stelt dat ‘zorgvuldigheid boven snelheid’ moet gaan.

In het kader van de duurzaamheidsdoelstellingen waaraan ook gemeente Steenbergen wil bijdragen ging het college mee met de plannen van Innogy om vier enorme windmolens te plaatsen in plaats van de huidige molens in de Karolinapolder. Het bedrijf wil de molens opschalen van 2,4 naar minimaal 12 megawatt en maximaal zelfs 21,6.

Financieel voordeel

Tijdens een begin juni gehouden inloopavond in Dinteloord werden de inwoners en andere belangstellenden uitvoerig geïnformeerd over de plannen. Er zouden vier molens met een hoogte van 210 meter worden geplaatst in plaats van de huidige molens die een hoogte van 70 meter hebben. Eén van de molens zou een zogenaamde ‘Dorpsmolen’ worden en dat zou omwonenden financieel voordeel kunnen opleveren en ook de gemeentelijke kas zou stevig worden gespekt.

Haast vanwege de subsidie

In september wilde het college met een definitief voorstel naar de gemeenteraad komen. Deze had eind mei een ‘ontwerp verklaring van geen bedenkingen’ afgegeven. Met een beslissing was volgens de initiatiefnemer haast geboden, om zeker te kunnen profiteren van de mogelijke subsidie. Er werd ook gesteld dat – mocht de termijn niet gehaald worden – er mogelijk nog grotere molens geplaatst zouden worden.

Weerstand

Tegen de plannen kwam weerstand. Volgens de verklaring van b en w zijn er ongeveer veertig zelfstandige zienswijzen ingediend.

“Het college streefde ernaar de gemeenteraad in september een raadsvoorstel aan te bieden.  Het college vindt het belangrijk om de besluitvorming zowel procesmatig, maatschappelijk en juridisch goed voor te bereiden. Om meerdere redenen is dit niet mogelijk voor die tijd. Zo kost het goed behandelen van de zienswijzen tijd”, aldus het college.

Natuuronderzoek

“Daarnaast heeft Innogy het vereiste natuuronderzoek nog niet opgeleverd. Ook is er nog geen overeenstemming over de samenwerkingsovereenkomst voor de sociale randvoorwaarden en de zogenaamde “anterieure overeenkomst”. In deze anterieure overeenkomst staan onder andere afspraken over planschade en de vereiste kwaliteitsverbetering van het landschap. De gemeente wil daarnaast op verschillende onderdelen onafhankelijke advies inwinnen en heeft vervolgens tijd nodig om de vereiste stukken voor te bereiden”.

Eerst mening, later besluit

Het college stelt de gemeenteraad voor om het onderwerp eerst opiniërend te behandelen. Op een later moment kan dan een besluit worden genomen. Alle indieners van zienswijzen krijgen schriftelijk bericht en worden op de hoogte gehouden.

(Door Peter Vermeulen)