College op de goede weg met voorstel voor reconstructie N259

STEENBERGEN/WELBERG – Omwonenden van het gedeelte van de N259 tussen de rotondes aan de Franseweg en Nassaulaan Steenbergen, lijken zich te kunnen vinden in de reconstructie van de weg zoals het college die voorstelt. Daarbij blijft de maximumsnelheid gehandhaafd op 80 kilometer per uur, het viaduct behouden en komt er een asfaltlaag over de betonplaten. Bovendien wordt er naast de rijbaan een fietspad in twee richtingen aangelegd.

Een belangrijke verbetering, zo vindt ook de provincie. Het ontbreken van een dergelijke fietsverbinding is volgens dit orgaan een ‘missende schakel’ in het regionale knooppuntennetwerk omschreven. Een verzoek tot subsidie voor de aanleg van het fietspad is inmiddels gehonoreerd door de Provincie. Het pad komt aan de zijde van de bebouwde kom te liggen, dus onder meer langs de Seringenlaan. Om de overlast voor aanwonenden te beperken komt de verbinding aan de andere zijde van de groenstrook in die straat, dus langs de N259. Een opluchting voor enkele bewoners van de Seringenlaan die zich onder het 20-koppige publiek van de avond begonnen.

Fysiek gescheiden

De keuze om het viaduct te behouden, is gebaseerd op verkeersveiligheid en kostenoogpunt. Afgraven van het grondlichaam kost ruim 2,5 miljoen euro meer dan het behoud ervan. Aangezien het kunstwerk nog tientallen jaren in goede staat blijft zou dit een zinloze investering zijn. Ook vanuit het oogpunt duurzaamheid. Bovendien kan een verkeerssituatie waarbij het langzaam en snel verkeer fysiek van elkaar gescheiden zijn, nooit verbeteren in een gelijkvloerse variant.

Hiertegen kwam weinig tegengeluid vanuit de zaal. Wel werd door meerdere aanwezigen aandacht gevraagd voor het risico van aquaplaning op het viaduct dat nu regelmatig ontstaat na zware regenval.

De rek eruit

Dat er over de huidige betonplaten een asfaltlaag wordt ‘gedraaid’ leverde bij alle aanwezigen instemmend geknik op. Wanneer voertuigen over de naden tussen de platen rijden, ontstaat er geluidsoverlast waar met name Steenbergen-Zuid last van heeft. Om te voorkomen dat de platen onder de peklaag gaan werken, zal het beton eerst kapot geslagen. Hierdoor gaat de rek eruit en dat voorkomt scheurvorming.

De terugkoppeling met de belanghebbenden leidt nu naar een verder uitgewerkt voorstel over de voorkeursvariant dat in november van dit jaar ter goedkeuring aan de raad voorligt.