College neemt verkeersbesluit: parkeerverbod in gedeelte van Waterlinie en Bastion

STEENBERGEN – Het college van burgemeester en wethouder heeft besloten dat er een parkeerverbod komt voor een gedeelte van de straat Waterlinie en van de straat Bastion. Hier is namelijk veelvuldig sprake van verkeershinder door parkerende ouders die hun kind naar Brede School ‘Het Podium’ willen brengen.

Door de geparkeerde auto’s in de smalle Waterlinie en Bastion – die volgens het college vaak ook hinderlijk op het trottoir parkeren – is de doorstroming in deze straten een probleem. Ook de bewoners van het appartementencomplex De Baronie – gelegen aan de Baronie en de Waterlinie – hebben hinder van het parkeren daar tijdens de haal- en brengtijden van de school. Daarbij komt nog dat ook de ontsluiting van het gemeentelijk parkeerterrein op die momenten in het gedrang komt. Ook het feit dat deze straten moeilijk of niet toegankelijk zijn voor hulpdiensten in geval van calamiteiten wordt als argument aangevoerd.

Ondanks negatief advies van politie

Ondanks het feit dat de politie een negatief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit tot volledig parkeerverbod zet het college van b en w om bovengenoemde redenen het besluit toch door. Een en ander is aangekondigd en er kan bezwaar tegen het besluit worden ingediend.

Proefperiode

Voor het parkeerverbod gaat een proefperiode gelden van één schooljaar. Het verbod zal nadat het definitief wordt worden aangegeven met gele banden op de trottoirs aan weerszijde van de beide straatdelen.