College moet voorstel Betaalbaar wonen uitvoeren

STEENBERGEN – In maart van dit jaar dienden de PvdA en de Volkspartij het initiatiefvoorstel ‘Betaalbaar wonen’ in, wat vervolgens door een meerderheid van de raad werd gesteund. Een belangrijk onderdeel van deze motie was dat 25% van de nieuw te bouwen woningen in de gemeente Steenbergen voor zogenaamde ‘Nestverlaters’ moet zijn. Niet veel later liet het college weten dat dit juridisch onhaalbaar was. Ook andere onderdelen van het voorstel waren volgens het college niet uitvoerbaar.

PvdA en VP besloten zich er niet bij neer te leggen en dienden een amendement in dat er voor moet zorgen dat het initiatiefvoorstel alsnog geheel uitgevoerd wordt. Het CDA was mede-indiener van het amendement dat ondersteund werd door de VVD en daarmee een meerderheid aan stemmen haalde. Als gevolg daarvan zal het college begin december met een overzicht van alle nieuwe woningbouwprojecten van de komende jaren moeten komen. In het nieuwe jaar moet daar aan toegevoegd worden hoeveel personeel en geld er nodig is om dit te realiseren. Tot slot verwacht de raad uiterlijk in april de kernvisies te ontvangen.

Gewoon Lokaal! stemde tegen omdat de fractie vond dat het college te weinig tijd kreeg om uitvoering aan het amendement te geven. D66 stemde uit principiële overwegingen tegen: “Het woonbeleid is er voor iedereen, niet alleen voor nestverlaters,” aldus Tim Huisman. “Dat vonden we al bij de behandeling van het initiatiefvoorstel en daar is niets in veranderd.”