Coalitieakkoord ondertekend: Volkspartij levert Willy Knop als nieuwe wethouder

STEENBERGEN – Op het gemeentehuis is donderdagavond het nieuwe coalitieakkoord ‘Aan de slag!’ ondertekend door de fractievoorzitters van Gewoon Lokaal!, Volkspartij en CDA. Ook formateur René Mol zette zijn handtekening onder het document dat volgens hem na “constructieve en prettige gesprekken tot stand is gekomen.” Belangrijk punt uit het akkoord is dat er acht windmolens mogen komen met een maximale hoogte van 150 meter op dezelfde locatie in de Karolinapolder. Het andere hete hangijzer, de huisvesting voor arbeidsmigranten, moet zoveel mogelijk plaatsvinden in de nabijheid van het bedrijf, waarmee de locatie naast de voetbalvelden van Dinteloord van de baan is. Willy Knop wordt namens de Volkspartij de nieuwe wethouder. 

De sfeer tijdens de persconferentie was positief en ontspannen. De onderlinge verschillen in standpunten die er vooral zijn tussen Gewoon Lokaal! en de Volkspartij, hoeven niet tot problemen te leiden, zo vertelde formateur Mol. “Het is prima om van mening te verschillen, zolang je daarover in gesprek gaat over hoe je tot een oplossing komt. Er zijn daar afspraken over gemaakt, zodat ze elkaar daar niet in zullen verrassen. Ik ben ervan overtuigd dat alle partijen daar respectvol mee om zullen gaan.”

Beste compromis

Wat betreft de windmolens zei fractievoorzitter Michel Lambers dat zijn partij het beste eruit heeft gehaald voor de kiezers en voor Steenbergen. “Om die megamolens tegen te houden was dit het beste compromis. De extra windmolens komen verder van de kern Dinteloord af te staan waardoor de horizonvervuiling voldoende wordt weggenomen.”

Gewoon Lokaal! is wel voorstander van windmolens, maar zegt dat met deze oplossing aan de energieopgave wordt voldaan. “Er komt ook nog 30 hectare aan zonnepanelen bij”, zegt fractievoorzitter Maurice Remery. Volgens Jeroen Weerdenburg, voorman van het CDA, is het vooral belangrijk dat ze op deze manier de regie behouden, in plaats van dat de Provincie het overneemt.  

Willy Knop nieuwe wethouder

Na het vertrek van de VVD uit de vorige coalitie, en daarmee ook wethouder Petra Lepolder, is het de beurt aan de Volkspartij om een wethouder te leveren. De exacte portefeuilleverdeling is nog niet vastgesteld, maar Knop zal in ieder economie onder zijn hoede krijgen. Iets waar Lambers zich al op kan verheugen, aangezien zijn partij in het verleden forse kritiek heeft geleverd op het in hun ogen falende economische beleid van het college. “We moeten eindelijk klantvriendelijk gaan worden voor bedrijven die zich willen vestigen in onze gemeente.”

Volgende week donderdag zal tijdens een speciale raadsvergadering het coalitieakkoord officieel worden vastgesteld. De raadsleden kunnen dan ook in debat gaan over de inhoud. Ook staat de benoeming van Willy Knop tot wethouder op het programma. 

Foto 1: Fractievoorzitter CDA Jeroen Weerdenburg, nieuwe wethouder Willy Knop (Volkspartij), fractievoorzitter Gewoon Lokaal! Maurice Remery en fractievoorzitter Michel Lambers van de Volkspartij.

Foto 2: Ook formateur René Mol (2e van links) ondertekende het nieuwe coalitieakkoord. 

Tekst & foto’s: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl