Chiel Veraart heeft duidelijkheid nodig over toekomst op Fort Henricus

STEENBERGEN – Net als zijn zussen is familie-woordvoerder Chiel Veraart dolgelukkig dat de panden aan de Berenstraat en Simonshaven binnen de familie blijven. Het neemt niet weg dat dit voor hem zelf grote gevolgen heeft. Zijn enorme collectie items die betrekking hebben op de geschiedenis van de stad Steenbergen, moeten weg uit de voormalige brouwerij/tapperij. Wat Chiel nodig heeft, is dat de gemeente snel duidelijkheid verschaft over de toekomst van Fort Henricus aan de Schansdijk.

Gaat het licht voor de plannen van Veraart met betrekking tot het fort op groen of op rood? Dat is de vraag waarop hij dringend een antwoord verlangt. “Wanneer het een ‘nee’ wordt, dan moet ik afscheid gaan nemen van een groot deel van mijn collectie. Dat zou doodzonde zijn, want er zitten heel veel unieke stukken bij, maar ik kan het thuis niet kwijt.”

Dagbesteding ‘De Ster’

De plannen die de Steenbergenaar al jaren heeft, zijn nagenoeg bekend. Veraart werkt zelf bij Stichting Dag- en Woonvoorziening en ziet, evenals zijn leidinggevenden, grote kansen voor het inrichten van een dagbesteding voor mensen met een beperking op en rond het fort. Een naam is er ook al: dagbesteding ‘De Ster’ , genoemd naar de specifieke vorm van het fort.

Onderdak bieden

Zijn plan begon jaren geleden met een kleinschalige natuurcamping op eigen grond tussen de Schans en Oude Vlietpolderdijk, maar inmiddels is Veraart zo ver dat hij ook de gemeenteloodsen wil kopen. Daar kan hij een receptie en een horecafunctie inrichten en dan blijft er nog meer dan voldoende ruimte over voor het stadsmuseum. Ook organisaties als heemkundekring De Steenen Kamer, Stichting Stadsarcheologie Steenbergen en de Steenbergse Stadsherauten wil hij daar graag onderdak bieden. De medewerkers van de dagbesteding zouden ingezet kunnen worden voor de bemensing van receptie en horeca, maar ook voor de onderhoudswerkzaamheden op en rond het fort.

Jubileumjaar Steenbergen

De tijd dringt. Chiel heeft duidelijkheid nodig. Wanneer het een nee wordt, dan zal ik afscheid moeten nemen van een groot deel van mijn collectie. Ik kan het niet allemaal thuis kwijt. Bij lange na niet zelfs.

De gemeente Steenbergen is inmiddels al jaren bezig met de planvorming. Die lange looptijd heeft mede te maken met het feit dat de provincie een allesomvattend plan voor het gebied wil, alvorens mee te denken over bestemmingsplanwijzigingen en recreatieve invullingen. Meerdere ondernemers in de recreatieve sector hebben te kennen gegeven eventueel interesse te hebben in een vorm van exploitatie. De plannen van Veraart zijn tot op heden het meest vastomlijnd en kunnen wat hem betreft snel uitgevoerd worden. “Als het een mij ligt, is het stadsmuseum in de loodsen volgend jaar al klaar. Precies op tijd voor het 750-jarig bestaan van de vestingstad Steenbergen.” De komende tijd geeft Veraart een voorproefje van de mogelijkheden via de Facebookpagina Camping Fort Henricus.

[Door Dasja Abresch]