CDA wil pleegzorg voor 18+ verlengen

STEENBERGEN – CDA Steenbergen heeft het college vragen gesteld over de pleegzorg voor jongeren ouder dan 18 jaar. De partij vindt dat pleegkinderen ook als ze in de leeftijd na 18 jaar zijn een stabiel thuis verdienen. Wettelijk houdt de vergoeding voor pleegzorg op bij 18 jaar, maar gemeenten hebben de mogelijkheid om de pleegzorg te verlengen.

Het CDA vraagt zich bij monde van fractievoorzitter Jeroen Weerdenburg af hoe vaak de gemeente Steenbergen van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt en welke ervaring hiermee is opgedaan. Ook wil het CDA graag weten hoeveel jongeren er momenteel in de gemeente Steenbergen wonen die 17 jaar oud zijn en pleegzorg genieten. Daarnaast of er klachten en of meldingen bekend zijn over de gehanteerde tarieven als zouden deze onvoldoende hoog zijn om alle pleegzorgtaken uit te voeren.

Tot 21e levensjaar

De partij wil van het college ook weten of ze de verantwoordelijk minister gaat informeren over de ervaringen die worden opgedaan. Tot slot geeft het CDA aan dat ze wil dat pleegzorg tot het 21e jaar de regel wordt. Bij uitzondering – ingeval een jongere het in een pleeggezin niet meer uithoudt en op eigen benen wil staan – moet naar mening van CDA Steenbergen de pleegzorg eerder worden afgesloten. De partij wil van het college weten of dit deze mening deelt en vraagt het college om e.e.a. inzichtelijk te maken voor de gemeenteraad.