CDA stelt integriteit raadslid Ger de Neve ter discussie

STEENBERGEN – De CDA-fractie in de gemeenteraad heeft in schriftelijke vragen aan het college de integriteit van raadslid Ger de Neve ter discussie gesteld. ‘Heel vervelend dit, het lijkt wel een spel om mij te grazen te nemen,’’ reageert De Neve.

Het CDA heeft de vragen gesteld naar aanleiding van een artikel in een regionale krant van afgelopen zaterdag, waarin staat dat De Neve geen gebruik heeft gemaakt van de wachtgeldregeling voor oud-wethouders.

Volgens de christendemocraten, die navraag hebben gedaan bij gemeentesecretaris Ans Leloux, heeft De Neve echter wel degelijk wachtgeld ontvangen, om precies te zijn in de periode van 30 april 2010 tot en met 24 oktober 2012. De laatste (ruim) drie maanden betrof dit volgens Leloux een verlengde uitkering, in verband met een onderzoek naar algehele invaliditeit van De Neve.

Diskrediet

Het CDA wil nu van B en W weten of het hieraan gekoppelde verzoek tot definitieve verlening van de wachtgeldregeling is gehonoreerd. Zo niet, dan vraagt het CDA zich af of het college actie heeft ondernomen om het eventueel te veel uitgekeerde wachtgeld terug te vorderen. De christendemocraten hebben berekend dat dit een bedrag van zo'n 22.000 euro betreft.

‘Bent u het met de CDA-fractie eens dat door de uitlatingen van de heer De Neve de waarheid grof geweld wordt aangedaan, dat daardoor de gemeenteraad in diskrediet wordt gebracht, voormalig wethouders zich beschadigd kunnen voelen en de integriteit van de heer De Neve wederom ter discussie moet worden gesteld?’, zo luidden de bijhorende vragen.

De Neve raakte nog niet zo lang geleden in opspraak in de langdurige discussie over de speelautomatenverordening. Onderzoek wees uit dat hij in lichte mate de integriteitsnormen had overtreden, door in een email die hij als volksvertegenwoordiger verstuurde een privékwestie aan te halen.

'Het klopt gewoon niet'

,,Heel vervelend dit,’’ reageert De Neve desgevraagd vanaf zijn vakantieadres in het buitenland. ,,Ik kan me nu niet echt goed verdedigen, maar dat zou ook niet nodig hoeven zijn. Mijn integriteit staat namelijk helemaal niet ter discussie. Ik heb inderdaad wachtgeld ontvangen in de periode die wordt genoemd, dat is geen geheim. Dat gedeelte van het artikel klopt gewoon niet, daar neem ik dus ook afstand van.''

,,We hebben het helemaal niet over wachtgeld gehad tijdens het interview,'' vervolgt hij. ,,Wél over het feit dat ik om te bezuinigen vindt dat alle raadsleden twintig procent van hun vergoeding moeten inleveren, maar daarvoor is geen meerderheid te vinden en dat voorstel wordt mij kennelijk kwalijk genomen.''

,,Erg jammer dat het CDA niet de moeite heeft genomen om bij mij zelf navraag te doen. Het lijkt wel een spel om mij te grazen te nemen.’’

Het verzoek tot verlenging van zijn wachtgeldregeling in verband met algehele invaliditeit is volgens De Neve overigens al enige tijd geleden afgewezen, 'en daar heb ik het bij gelaten'.