CDA pleit in verkiezingsprogramma voor cameratoezicht

STEENBERGEN – Cameratoezicht op zoveel mogelijk plekken waar dit noodzakelijk wordt geacht, vanwege ongeregeldheden en vandalisme, of omdat inwoners van de gemeente ze als onveilig ervaren. Dat wordt een belangrijk punt in het verkiezingsprogramma van het CDA.

De partij denkt hierbij onder meer aan het uitgaanscentrum en het park in Steenbergen, maar ook bedrijventerrein en eventueel winkelstraten komen wat het CDA betreft in aanmerking voor ‘bewaking’ met camera’s. Ter ondersteuning van de politie en met de bedoeling dat iedereen zich veilig(er) voelt. ,,Cameratoezicht heeft zich altijd al bewezen, overal waar het is toegepast. Dat bleek wel toen er camera’s zijn geplaatst na de vele vernielingen rondom de Gummaruskerk. Het is gewoon heel handig om achteraf de beelden terug te kunnen kijken, om aan te tonen wat er precies aan de hand was,’’ stelt fractievoorzitter Lian Korst.

Privacy

,,Bovendien gaat er een preventieve werking van uit en het verhoogt sowieso het gevoel van veiligheid. We verwachten dan ook geen bezwaren met betrekking tot de privacy. De camera’s zijn niet bedoeld om het publiek zomaar te controleren. We reageren hiermee juist op signalen van overlast die ons vanuit de samenleving bereiken. Over het algemeen voelen mensen zich hier weliswaar veilig, maar er zijn ook andere geluiden en die kun je niet negeren. Daar zul je iets mee moeten doen.’’

Veiligheidsregio

Het CDA is volgens Korst graag bereid om in overleg met de politie te bekijken op welke locaties het best camera’s geplaatst zouden kunnen worden. Suggesties vanuit inwoners zijn welkom bij de partij, die voor de uitvoering zo nodig ook naar financiële ruimte in de begroting wil zoeken. ,,We gaan er in eerste instantie echter van uit dat Steenbergen in dit verband een beroep kan doen op middelen vanuit de veiligheidsregio.’’

Drugsoverlast

,,Cameratoezicht past ook perfect in het drugsbeleid,’’ vindt de fractieleider van de christendemocraten. ,,Van alle kanten hoor je dat er in Steenbergen veel drugs wordt gebruikt én verhandeld. Misschien niet erger dan elders, maar daarom moeten we er nog wel bovenop zitten. Dat zijn we verplicht naar onze burgers, want het gaat wel om de toekomst van onze jeugd. Het zal je kind maar wezen dat met drugs in aanraking komt.’’