Carnavalsbouwclubs willen samen bouwen aan toekomst

STEENBERGEN – De elfde van de elfde was niet alleen de dag waarop het nieuwe carnavalsseizoen begon, maar ook de officiële startdatum van de Stichting Belangen Carnavalsbouwclubs Steenbergen. Het overkoepelende samenwerkingsverband streeft er boven alles naar om het bouwen van carnavalswagens en daarmee ook de optochten in de gemeente Steenbergen voor de toekomst veilig te stellen. Eén van de belangrijkste doelstellingen hierbij is het streven naar een gezamenlijke locatie voor zoveel mogelijk bouwclubs.

Deze langgekoesterde wens wordt nieuw leven in geblazen voordat een aantal clubs wellicht op straat komt te staan. De initiatiefnemers hopen bovendien dat de komende gemeenteraadsverkiezingen ertoe zullen bijdragen dat ‘de politiek’ dit probleem serieus gaat nemen.

De stichting kent als oprichters de bouwclubs Deen, Gebeiteld en Vor Mekaor. Zij zijn alle drie al meermaals moeten verhuizen en dreigen na carnaval 2014 wederom een nieuw onderkomen te moeten zoeken.

Gezamenlijke inkoop

,,Maar ook voor andere bouwclubs geldt dat zij hun huidige loodsen niet tot in lengte der jaren kunnen blijven gebruiken,’’ weet John van der Zande van B.C. Deen.

Hij probeerde ook zes jaar geleden al eens om tot een paraplu boven de bouwclubs van de grond te tillen.

,,De onderlinge contacten zijn zeker sinds die tijd uitstekend en bijvoorbeeld op het gebied van inkoop wordt er zodoende al goed samengewerkt. Het duurde echter te lang voordat we allemaal op één lijn zaten, daardoor bloeide het plan destijds dood. Nu kiezen we voor een omgekeerde aanpak.’’

Cafetariamodel

,,We hebben de stichting met z’n drieën opgericht en inmiddels hebben alle bouwclubs een brief ontvangen met het verzoek om zich aan te sluiten. De eerste reacties zijn zonder meer positief. Gekozen is voor het zogenoemde cafetariamodel: bouwclubs mogen zelf aangeven van welke onderdelen van de stichting zij wel en geen gebruik wensen te maken.’’

Elf bouwclubs – inclusief Deen, Gebeiteld en Vor Mekaor – vormen het totale potentieel.

Verzekeringsvoordelen

Eén van de grootste voordelen die de stichting bouwclubs kan bieden, betreft het verzekeren van zowel opstallen, aansprakelijkheid, materieel als vrijwilligers. Tot de doelstellingen behoort verder onder meer het uitwisselen van kennis en ervaring, met name in het belang van kwaliteit en veiligheid. ,,Ook kunnen wij als aanspreekpunt en gesprekspartner optreden ten opzichte van andere partijen, zoals de gemeente en carnavalsstichtingen, met wie wij graag samen willen optrekken.’’

Wie de jeugd heeft…

Nog een voornaam streven betreft de begeleiding van jonge bouwers. ,,Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, zo simpel is het. Onder de vleugels van de stichting moeten jongeren nog nadrukkelijker de kans krijgen om deze mooie traditie voort te zetten en dankzij de stichting ontstaan ook meer mogelijkheden voor stagiairs vanuit het middelbaar onderwijs.’’

Onafhankelijk bestuur

Het bestuur van de Stichting Belangen Carnavalsbouwclubs Steenbergen bestaat voorlopig uit John van der Zande van B.C. Deen, Piet Rommers van B.C. Gebeiteld en Barry Schoonen van B.C. Vor Mekaor.

Bedoeling is dat binnen zeer afzienbare tijd een meer onafhankelijk bestuur wordt gevormd. Belangstellenden daarvoor kunnen zich aanmelden via j-vanderzande@home.nl