Carnavalsbouwclubs nog even in de wachtkamer

STEENBERGEN – De carnavalsbouwclubs die liever vandaag dan morgen hun intrek zouden nemen in de loods aan de Koperslagerij, moeten in ieder geval nog tot en met donderdag 26 mei wachten op de beslissing van de raad over de aankoop van het pand.

In de oordeelsvormende vergadering van gisteravond werden door meerdere partijen nog een aantal kanttekeningen bij het plan geplaatst. Met name de coalitiepartijen Gewoon Lokaal!, CDA, VVD en D66 lieten in het midden of zij het collegevoorstel uiteindelijk zullen steunen. Ook de Volkspartij had nog wel een paar bedenkingen; wat Steenbergen Anders en de PvdA betreft kan de kogel al wel door de kerk, zodat de cultuur van het carnavalswagens bouwen behouden blijft.

Bij de partijen die nog twijfelen, is het onder meer de vraag of zij genoegen willen nemen met een maandelijks huurbedrag van 500 euro, ongeacht het aantal bouwclubs dat in de loods wordt gehuisvest, terwijl de lasten voor de gemeente ongeveer het dubbele zijn.

Volgens wethouder Cors Zijlmans valt het met de financiële risico’s allemaal wel mee, aangezien het pand z’n waarde zal behouden en dus altijd weer verkocht kan worden, als het onderbrengen van de bouwclubs onverhoopt geen succes mocht worden. 

Veiligheid

Daarnaast werd nadrukkelijk gewezen op eventuele veiligheidsrisico’s, maar ook daarover is volgens Zijlmans terdege nagedacht. Hij noemde de loods aan de Koperslagerij, vooral op het gebied van brandgevaar, aanzienlijk veiliger dan de meeste bestaande onderkomens van bouwclubs.

Bedoeling is dat de gemeente de loods gaat verhuren aan de Stichting Belangen Carnavalsbouwclubs Steenbergen, die op haar beurt voor de verhuur aan de bouwclubs moet zorgen. In eerste instantie zijn dat BC Vor Mekaor en BC Gebeiteld.

Over de financiële daadkracht van deze organisaties kon de wethouder geen uitsluitsel geven. Feit is hoe dan ook dat de stichting, als huurder, niet alleen verantwoordelijk wordt gesteld voor de maandelijkse huurlasten, maar ook voor de nutsvoorzieningen en de benodigde verzekeringen.