Cameratoezicht in première tijdens Steenbergse jaarmarkt

STEENBERGEN – “Een positieve uitstraling voor de horeca en een verbetering van de veiligheidsbeleving door de consument.” Dat is het effect waar Kees de Bruin als voorzitter van het Retail Platform Steenbergen op hoopt wanneer het cameratoezicht in de Steenbergse binnenstad eenmaal een feit is. ‘Big brother’ houdt vanaf 1 september een oogje in het zeil in hartje Steenbergen. Op deze eerste dag van de jaarmarkt zal er in ieder geval genoeg te beleven zijn.

In februari jongstleden deden RPS en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Steenbergen een gezamenlijke oproep aan de gemeenteraad om toezicht met behulp van camera’s in overweging te nemen. Het verzoek werd gedragen door een meerderheid van de raad waarna burgemeester Ruud van den Belt, verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, de zaak in onderzoek nam. Een veiligheidsanalyse door de politie, een enquête onder het publiek en een persoonlijk bezoek van de eerste burger aan het nachtleven van Steenbergen volgden. Het resultaat was een voorstel aan de raad om tot cameratoezicht over te gaan.

Ruimere blik

Uiteraard tot tevredenheid van de belangenorganisaties die er desalniettemin wel een suggestie aan vastkoppelden, namelijk om de blik ruimer te werpen dan alleen de Markt. Uit de eerdergenoemde analyse was namelijk gebleken dat zich met name in de aanloopstraten onfrisse praktijken afspeelden, dus waarom de camera’s niet dusdanig opstellen dat ook deze straten binnen het bereik zouden vallen?

Verplaatsen overlast

De suggestie is overgenomen en zelfs nog wat verder verruimd zo blijkt uit een persbericht van de gemeente. Zodoende zullen per 1 september de Visserstraat, Markt, Westdam,  Oostdam, kruispunt Blauwstraat-Grote Kerkstraat en de aanlooproutes Doktersdreefje en Pompstraat onder het wakend oog van de camera vallen. “Zeer positief,” noemt De Bruin deze verdergaande ontwikkeling. “Natuurlijk horen we ook de kritiek van mensen die denken dat de overlast zich alleen maar zal verplaatst naar andere delen van de stad. Of dat zo is, kunnen we alleen opmaken uit de bevindingen. Voor nu is het een manier om de binnenstad veiliger te krijgen.“

Geen woningen in beeld

Het cameratoezicht geldt voorlopig voor een periode van twee jaar. Na een jaar volgt er een evaluatie waaruit moet blijken of cameratoezicht nog noodzakelijk is. Overigens zijn er nogal wat regels rond het toezicht. Zo mogen de camerabeelden (incidenten, aangiften en aanklachten daargelaten) maximaal zeven dagen worden bewaard. De camerabeelden worden enkel in de weekenden op gepaste tijden live uitgelezen door de politie eenheid Zeeland-West-Brabant. Ook tijdens evenementen en feestdagen en wanneer het nodig is in het kader van de openbare orde en veiligheid, worden de beelden live uitgelezen. Op de camerabeelden is een zogenaamde privacyscreening van toepassing. Dit betekent dat woningen niet in beeld komen, mocht de camera daar op komen te staan.