Byzantijnse viering in de Gummaruskerk

STEENBERGEN – In de Gummaruskerk wordt op zondag 9 oktober de liturgie gevierd volgens de Byzantijnse ritus. Deze liturgie, die voor veel christenen in Oost-Europa en elders zo vertrouwd is, is in onze omgeving slechts op enkele plaatsen mee te vieren. Ter voorbereiding op de viering wordt er morgenavond al een informatieavond over iconen gehouden.

De dienst wordt geleid door emeritus-pastoor Paul Brenninkmeijer uit Nieuwegein en diaken Wim Tobé uit Breda. Het Tilburgs Byzantijns koor verleent zijn muzikale medewerking. Zowel de gesproken als de gezongen teksten zijn in het Nederlands en er zijn ook liturgieboekjes beschikbaar om de viering op de voet te kunnen volgen. De voorbereidingen, met gebed, het klaarmaken van de gaven en de bewieroking begint al rond de klok van half tien.

Diaken Wim Tobé is ook donderdagavond 6 oktober al in de Gummaruskerk te gast. In de Vincentiuszaal of de Lourdeskapel verzorgt hij dan vanaf 19.30 uur een informatieavond over iconen. Deze bijeenkomst begint met een korte meditatie bij een icoon, waarna verteld wordt over het ontstaan van de Oosterse Kerken, gevolgd door een verhaal over iconen, hun kleuren en afbeeldingen. Een korte uiteenzetting over de Byzantijnse liturgie, kan belangstellenden voldoende inzicht geven om de gebruiken en gewoonten van de Byzantijnse kerk (nog) beter te begrijpen.

Aanmelding voor de gratis toegankelijke informatieavond wordt op prijs gesteld, maar is niet noodzakelijk. Opgeven kan via (0167) 561671 of par.secretariaat@sintannaparochie.com