Buurtonderzoek in Zuid vanwege vandalisme

STEENBERGEN – Het toenemend aantal incidenten in onder meer Steenbergen Zuid baart burgemeester Van den Belt zorgen. Hij heeft aangedrongen op een buurtonderzoek en dat gaat er nu op korte termijn komen. Niet alleen wordt een flyer verspreid, ook wordt in samenwerking met politie en openbaar ministerie langs de deur gegaan. Bewoners worden gevraagd naar verdachte situaties. “Ik roep iedereen op om die te melden”, aldus de burgemeester.

De laatste maanden hebben zich tal van calamiteiten voorgedaan. Vandalisme en brandstichting – onder andere bij Diomedon Survival – vernielingen, een brand bij het volkstuinencomplex, sabotage bij de werkzaamheden in Zuid, bermbrandjes en zo meer. “Ik zit er bovenop en vind het belangrijk dat er zowel zichtbaar als onzichtbaar aan deze zaak wordt gewerkt”, aldus Van den Belt. Hij heeft de burgerij al eerder opgeroepen om verdachte situaties die men constateert te melden en doet dit nu weer: “Inwoners kunnen bellen met 0900 – 8844 en bij spoed met 112”.

Melden kan anoniem

De burgemeester wijst erop dat melders niets hoeven te vrezen. Melden kan anoniem en moet niet worden gezien als klikken, maar als een poging om vandalisme en brandstichting tegen te gaan.

Ook het buurtpreventieteam en het wijkteam zijn gevraagd om hun ogen en oren extra wijd open te houden. Daarnaast heeft een zogenaamde gebiedsanalyse plaatsgevonden. “We zullen de dader of daders uiteindelijk pakken, daar ben ik van overtuigd. Daarbij kunnen we de hulp van bewoners heel goed gebruiken”, aldus Van den Belt gisteravond.