Buuron vertrouwt op goede afloop ‘villa-discussie’

STEENBERGEN – Leo Buuron van de Buuron Groep heeft er alle vertrouwen in dat een raadsmeerderheid morgenavond (donderdag 28 januari) het collegevoorstel zal ondersteunen met betrekking tot de bestemmingsplanwijziging voor de Nieuwe Villa, het nieuwbouwplan bij de oude villa die de Buuron Groep voor meer dan een miljoen euro heeft gerestaureerd.

Aan de kant van de Lindenburghlaan en de Vestinghlaan wil Buuron nu achttien appartementen realiseren, met daaronder twee commerciële ruimtes van elk 500 vierkante meter, waarin zich volgens eerder gemaakte afspraken met de gemeente reguliere detailhandel mag vestigen. Dat het Retail Platform Steenbergen zich hiertegen verzet, kan Leo Buuron op zich nog wel begrijpen, ‘maar dat gebeurt puur uit sentiment en angst’.

Behoefte aan en ruimte voor

,,Tegen de feiten heb ik namelijk nog geen onderbouwde bezwaren gehoord. Wij hebben uitgebreid en onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren door een zeer gerenommeerd bureau op dit gebied. Daaruit blijkt dat er behoefte aan winkels op deze plek is. In relatie tot het bestaande centrum is er ook ruimte voor, zo luidt de conclusie, die het college en de ambtenaren gelukkig onderschrijven. Ik ga ervan uit dat de raad dit ook zal doen. Als je een dergelijk rapport niet serieus neemt en je afspraken als gemeentebestuur niet nakomt, welke ondernemer gaat er dan ooit nog investeren in Steenbergen?’’

Toegevoegde waarde

Buuron zegt uit gesprekken met winkeliers te hebben opgemaakt dat de meningen binnen RPS bovendien verdeeld zijn. ,,Een aantal leden van RPS is tegen, die reageren primair omdat zij alle verandering als een bedreiging zien, toch zeker in deze voor veel ondernemers onzekere tijden. Anderen zien echter wel degelijk de toegevoegde waarde van ons project, dat voor verbinding zorgt tussen de stad en de haven, waardoor er een heel aantrekkelijk gebied ontstaat.''

Versondernemers

,,Ik vraag me dus af hoe groot het draagvlak binnen RPS is en vindt het oprecht jammer dat men, na alle inspraakmogelijkheden, nu pas zelf met een onderzoek komt. Het is geen vijf voor twaalf meer, maar half één, dus daar zijn ze rijkelijk laat mee. Van alle appartementen is de helft bovendien inmiddels verkocht en één van de winkels hebben we al verhuurd aan een lokale ondernemer.’’

Met het laatste doelt Buuron op het Bakhuys, dat op de hoek van de Markt uit z'n jasje is gegroeid en graag zou zien dat meerdere lokale versondernemers zich gaan vestigen in de Nieuwe Villa.

Motie Steenbergen Anders

In aanloop naar de raadsvergadering van morgen, heeft de Volkspartij een reeks vragen ingediend bij het college, waarop de fractie vooral van B en W wil weten hoe hard de gemaakte afspraken met Buuron zijn en of die al dan niet onomkeerbaar zijn. Steenbergen Anders zal hoe dan ook tegen de ontwikkeling stemmen en wil dat het college uiterlijk 1 mei met een nieuw en breder gedragen voorstel komt, om het stadshart zo vitaal mogelijk te houden. De partij dient hiervoor een motie in, zo heeft fractievoorzitter Tim Huisman aangekondigd.