Burgers steken Bolten nadrukkelijk hart onder de riem

STEENBERGEN – Zorgen heeft zij op dit moment ongetwijfeld te over, maar als het om de publieke opinie gaat lijkt burgemeester Saskia Bolten zich totaal niet druk te hoeven maken. Integendeel: ruim tachtig reacties – die tot nu toe werden geplaatst op de Facebookpagina van KijkopSteenbergen.nl – getuigen van grote sympathie van de bevolking voor de burgermoeder. Zij maakt in de raadsvergadering van donderdagavond bekend of zij al dan niet de handdoek in de ring gooit.

De vele steunbetuigingen aan haar adres kunnen weliswaar niet worden beschouwd als een officiële opiniepeiling, maar zijn onmiskenbaar een teken aan de wand.

Bolten heeft zich in anderhalf jaar tijd duidelijk geliefd gemaakt bij veel inwoners en die nemen het nu voor haar op, zelfs met oproepen tot het houden van een handtekeningenactie ten bate van de burgemeester en een massaal bezoek aan de raadsvergadering van morgenavond, om haar ter plekke een hart onder de riem te steken.

Openheid van zaken

“Saskia moet blijven” en “weg met de rotte appels” luidt de tendens, waarbij vooral ‘de politiek’ dringend wordt verzocht om zelf eens heel goed in de spiegel te kijken en alsnog openheid van zaken te geven over de bestuurlijke problemen.

Voor zover dat nog niet doorgedrongen was tot de dames en heren volksvertegenwoordigers: de burgers voelen zich door hen geenszins serieus genomen en dat pikt de bevolking niet langer. Politieke partijen die zich van deze kritiek niks aan wensen te trekken, zouden met het oog op de verkiezingen van 19 maart 2014 wel eens hun eigen graf kunnen graven.

Tot op heden gaven alleen de eenmansfracties van de PvdA en Lijst Ger de Neve aan dat zij de discussie over de bestuurscrisis wél in de openbaarheid willen voeren. PvdA’er Willem van den Berge en Ger de Neve hebben hun collega’s vandaag daarom nog maar eens opgeroepen om zo snel mogelijk een einde te maken aan alle geheimzinnigheid en verantwoording af te leggen aan de inwoners van de gemeente Steenbergen.

Van den Berge nam hiertoe gisteren trouwens al het voortouw, uit onvrede over de wijze waarop de meeste fractievoorzitters achter gesloten deuren – en dus oncontroleerbaar – omgaan met de heikele kwestie. Zijn verwijten richten zich met name op voorman Jan Ooms van Steenbergen Anders.

Geen blad voor de mond

Van den Berge kon op dat moment nog niet bevroeden wat er vandaag allemaal te gebeuren stond. Terwijl Saskia Bolten bij Commissaris van de Koning Wim van de Donk opperde om de eer aan zichzelf te houden en op te stappen, lekte er een concept-verklaring uit, waarin de burgemeester geen blad voor de mond neemt over de gemeentelijke organisatie.

Met name van de wethouders, de gemeentesecretaris en (een deel van) de raad heeft zij naar eigen zeggen geen eerlijke kans gehad om naar behoren te kunnen functioneren.

Commissaris van de Koning

Dit alles leidde tot veel commotie, die ook de landelijke media niet ontging en Steenbergen allesbehalve positief in het nieuws bracht. De Commissaris van de Koning reageerde hierop met een mededeling dat er wat hem betreft geen sprake is van een ontslagaanvraag door Bolten, die zich nu op zijn verzoek herbezint op haar voornemen af te treden.

Van de Donk heeft tot zijn spijt van waarnemend raadsvoorzitter Koos Boluijt vernomen dat een aantal fracties wil gaan afwijken van de eerder gemaakte afspraken over het eerder ingezette ‘verbetertraject’, waarbij een coach werd aangesteld ter ondersteuning van Bolten en gemeentesecretaris Ans Leloux.

Commissaris van de Koning Wim van de Donk sprak eind november nog zijn volste vertrouwen uit in de gemeente Steenbergen. 'Overal speelt wel eens wat en problemen zijn er om opgelost te worden', stelde hij toen nogal laconiek. Van de Donk zag ook geen noodzaak om meer openbaarheid te geven aan de bestuurscrisis en verwachtte hiervoor begrip bij de bevolking. Drie weken later zijn de poppen echter als nooit tevoren aan het dansen.