Burgers kunnen zegje doen bij eventueel openhouden kerncentrales Doel

REGIO – Het ziet er naar uit dat inwoners in de gemeente Steenbergen ook hun inbreng kunnen hebben bij het opstellen van een milieueffectrapportage en een inspraakprocedure met betrekking tot het langer openhouden van de twee kerncentrales in Doel. Dat is ook de wens van de gemeenteraad.

De wet die het mogelijk maakte om beide kerncentrales langer op te houden is door het Grondwettelijk Hof in België begin deze maand vernietigd. Er moet nu een nieuwe wet komen en daarvoor is een rapportage nodig die de effecten op leefmilieu en natuur beoordeelt. Daarbij moet de Belgische overheid een ‘grensoverschrijdende consultatie’ houden.

Anders twee jaar eerder dicht

Dat betekent dat inwoners van buurlanden recht hebben op inspraak. Wanneer dat allemaal niet op tijd lukt, moeten de kerncentrales in 2023 sluiten. In het andere geval wordt dat 2025.
De centrales zijn volgens onderzoekers niet echt veilig. In 2018 werd melding gemaakt van 13.000 scheuren, waarvan er bij zijn van 17 centimeter groot. Er werd aangekondigd dat het aantal scheuren alleen maar zou toenemen.

Burgemeester Van den Belt is blij te zijn met deze uitspraak. “In de nu door België op te starten nieuwe procedure zal ook het effect op het leefmilieu, en dus zeker ook de veiligheid in onze gemeente, van groot belang zijn bij de beoordeling of de centrales in Doel wel tot 2025 open zouden mogen blijven”.