Burgerraadslid Jan Veraart stelt boomplant voor om overlast Windturbines te verminderen

KRUISLAND – De windturbines op de grens van Roosendaal en Kruisland staan er. Daar verandert niemand meer iets aan. Maar hoe kun je voor de bewoners van de naastgelegen polder nu het beste maken van deze situatie? Het planten van bomen in de bermen is volgens burgerraadslid Jan Veraart (Gewoon Lokaal!) een flinke stap in de goede richting. Hij legde de vraag weg bij wethouder Cors Zijlmans tijdens de oordeelsvormende vergadering. Deze zegde toe de mogelijkheden te onderzoeken.

Jan Veraart voelt mee met de bewoners van de Wildenhoekstraat en omgeving in Kruisland. “Als partij zijn we voorstander van het beter benutten van windenergie en ook van het laten meeprofiteren van omwonenden in het rendement. Maar ik kan me voorstellen dat deze mensen er wel last van ondervinden. Bijvoorbeeld door  de luchtvaartverlichting en de geluidsoverlast. Er is ook sprake van een zekere waardedaling van onroerend goed.”

Een meter lager

Dat de gemeenteraad niet mee wil betalen aan het ingezette mediationtraject, is een keuze waar het burgerraadslid achter staat. “Helaas is dit vooral een zaak tussen de gemeente Roosendaal en de bewoners zelf. Hopelijk nemen Roosendaal en de agrariërs van het windturbinepark alsnog hun maatschappelijke verantwoordelijkheid door naar verbeteringen te zoeken. Overigens is het wel een gemiste kans dat de bewoners in de gelopen procedures geen punt hebben gemaakt van de hoogte van de molens. De molens hebben een tiphoogte van 150 meter en dat is volgens mij precies de hoogtegrens waarbij het verplicht wordt om ze te voorzien van (knipper)lichten. Waren de molens bij wijze van spreken één meter lager gebouwd dan was die hele kerstboomverlichting niet nodig geweest.”

Natuurlijker geluid

Gedane zaken nemen in dit geval geen keer en daarom wil Veraart graag meedenken over de mogelijkheden om de overlast van de turbines zoveel mogelijk in te dammen. Bomen zijn daar volgens hem een uitstekend middel voor. “Ten eerste omdat zij het landschap verfraaien. Vanuit dat oogpunt mogen er sowieso wel meer bomen bij in de Steenbergse polders. Voor de bewoners bij de windturbines geldt dat volwassen bomen het zicht op de molens – deels – kunnen wegnemen. Bovendien maken de boombladeren  bij wind een eigen ritselend geluid dat natuurlijker is en dus als prettiger ervaren wordt dan het geluid van de turbines. Dat merken de bewoners langs de Rijksweg A4 nu al en dat effect zal alleen maar toenemen wanneer de bomen tot wasdom komen. Het is ook een feit dat de aanwezigheid van mooi groen een positieve invloed heeft op de woningwaarde.”

De bal ligt nu bij wethouder Zijlmans. Hem is gevraagd te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om bomen te planten in de bermen van de Kruislandse polders en hierover in overleg te treden met omwonenden en wellicht ook grondeigenaren. De wethouder zegde toe dit te willen doen.

Burgerraadslid Jan Veraart (Gewoon Lokaal!) gelooft dat bomen een positieve invloed kunnen hebben op het woongenot van de bewoners van de Kruislandse polder. Dat wordt aangetast door de komst van drie windturbines op Roosendaals grondgebied.

Foto en tekst: Dasja Abresch©Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl