Burgerinitiatief voor petitie om burgemeester te behouden

STEENBERGEN – Naar aanleiding van de raadsvergadering van gisteravond, waarin burgemeester Saskia Bolten een motie van wantrouwen aan haar broek kreeg, en de onthulling van KijkopSteenbergen.nl/Steenbergse Courant over de inhoud van het onderzoeksrapport (die in haar voordeel spreekt) hebben burgers het initiatief genomen om een petitie op te stellen, teneinde de burgemeester voor de gemeente Steenbergen te behouden.

Via de Facebook-pagina ‘Je bent een Steenbergenaar als’ is vanavond een oproep geplaatst voor een eerste, oriënterende bijeenkomst om een dergelijke actie op te starten. Iedereen die wil voorkomen dat Saskia Bolten definitief moet vertrekken, wordt van harte uitgenodigd om zondag naar hotel Aarden (Kaaistraat 1) te komen. De bijeenkomst begint om 11.00 uur.

Op Facebook wemelt het sowieso van de steunbetuigingen vanuit de lokale samenleving aan het adres van de burgemeester, alsook van verwijten richting de politieke partijen die haar gisteravond de wacht aanzegden.

Zoals ook in aanloop naar de raadsvergadering al bleek, heeft een raadsmeerderheid het duidelijk verbruid bij een groot deel van de bevolking, die zich massaal achter Saskia Bolten schaart.

De redactie van KijkopSteenbergen.nl/Steenbergse Courant wist inmiddels de hand te leggen op de inhoud van het geheime onderzoeksrapport naar de bestuurlijke problemen bij de gemeente Steenbergen, waaruit geenszins blijkt dat de burgemeester fouten heeft gemaakt die haar vertrek noodzakelijk zouden maken.

De onafhankelijke onderzoekscommissie – die bestond uit een drietal zwaargewichten en werd samengesteld door de fractievoorzitters uit de gemeenteraad en Commissaris van de Koning Wim van de Donk – adviseerde daarentegen wel om gemeentesecretaris Ans Leloux te vervangen.

Met deze kennis besloten de fractievoorzitters een verbetertraject in te zetten, waarbij de hulp van een ervaren coach werd ingeroepen, met name om de relatie tussen de burgemeester en de gemeentesecretaris te verbeteren.

Aan dat proces kwam deze week abrupt een einde, toen Saskia Bolten haar positie zelf ter discussie stelde. Dit naar aanleiding van een besloten, tussentijds ‘evaluatiegesprek’, dat afgelopen zondag plaatsvond en voor nog grotere verdeeldheid zorgde dan al het geval was.

Gesterkt door de publieke opinie, besloot de burgemeester uiteindelijk om niet uit eigen beweging op te stappen.

De fracties van VVD, CDA, Steenbergen Anders, D66, Door! en GB/Dé Lokale Partij gaven voorts te kennen niet verder te willen met Bolten. Burgemeesters zijn echter door de Kroon benoemd en kunnen zodoende geen rechtstreeks ontslag krijgen van de gemeenteraad.

Het is nu in eerste instantie aan Bolten om te beslissen wat zij met de motie van wantrouwen doet en hoe vervolgens Commissaris van de Koning Wim van de Donk daar weer op reageert. Op beide beslissingen hopen de initiatiefnemers van de petitie-actie nog op tijd invloed te kunnen uitoefenen.