Burgemeesterscolumn: “Meer dan genoeg om bij stil te staan”

“2020 wordt een jaar dat ieder van ons zich een leven lang gaat herinneren”, sprak onze Koning op 20 maart en hij heeft volgens mij gelijk. De impact van de coronacrisis op onze samenleving is ongekend in een tijd van vrede en we moeten nog maar afwachten wanneer we terug kunnen keren naar het leven, zoals we dat tot eind februari kenden. Bij alles wat toen normaal was, moeten we nu eerst heel goed nadenken, om niet in de knel te komen met de “1,5 meter maatschappij”. Een nieuwe werkelijkheid dus, waaraan we enerzijds gewend raken, maar anderzijds niet gewend wíllen raken.

In die nieuwe werkelijkheid, kan vandaag – vrijdag 24 april – de Lintjesregen helaas geen doorgang vinden. Een gelegenheid waar ik altijd erg naar uitkijk, want: ere wie ere toekomt! Dit jaar heeft het Zijne Majesteit behaagd om drie van onze inwoners een Koninklijke onderscheiding toe te kennen, omdat zij zich langdurig onderscheiden hebben, in het belang van de gemeenschap. Namens onze Koning heb ik hen al wel op de hoogte mogen stellen van dit heugelijke nieuws en het lintje houden zij uiteraard tegoed.


Zeker in een tijd als deze, verdienen velen onze grote waardering en respect voor het (vrijwilligers)werk dat zij doen. Zo ook de organisatoren van Koningsdag in al onze kernen, die er ondanks de zeer beperkte mogelijkheden alles aan doen om 27 april niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Veelal zal dit op social media gebeuren, maar zoals gebruikelijk wordt aan alle doelgroepen gedacht. Ons oranjegevoel, dat ons zo nadrukkelijk verbindt in tijden van vreugde en verdriet, zal er hoe dan ook niet minder om zijn. Of hopelijk eerder nog aan kracht winnen.
Ondertussen is voor het onderwijs de meivakantie begonnen, terwijl de scholen al wekenlang gesloten zijn, maar de lessen – op afstand – wel “gewoon” doorgingen. Ik kan me zo voorstellen dat veel leerlingen en leerkrachten er heel wat voor over zouden hebben om in deze vakantieperiode juist weer naar school te mogen. Want je gaat je collega’s, vrienden en klasgenoten onherroepelijk missen, temeer omdat er buiten schooltijd ook nauwelijks iets te beleven valt.


De herstart van evenementen is vooralsnog opgeschort tot 1 september en hoe het daarna verder gaat valt allemaal nog te bezien. Dit betekent ook dat we op 4 mei geen Dodenherdenking kunnen houden, zoals we dat normaal gesproken gewend zijn, en op 5 mei geen Bevrijdingsdag kunnen vieren.


De beoogde afsluiting van 75 jaar vrijheid – die wij hier in het Zuiden afgelopen najaar gelukkig wel uitgebreid herdacht en gevierd hebben – is door de coronacrisis sowieso in een ander daglicht komen te staan. En heeft daarmee een extra waarde gekregen.
Meer dan ooit blijkt, sinds de Tweede Wereldoorlog, de onschatbare waarde van onze vrijheid. We hebben op 4 en 5 mei dan ook meer dan genoeg om even bij stil te staan. Wie of waar we op dat moment ook zijn.

Gegroet, Ruud

Burgemeester Ruud van den Belt schrijft – in de huis aan huis-edities van Steenbergse Courant – een column over alles wat hem bezighoudt in onze gemeenschap. Reageren kan via burgemeester@gemeente-steenbergen.nl