Burgemeesters Column: Samen vieren we 75 jaar vrijheid

Vrijheid, blijheid. Ik ben vrij, ik ren overal naartoe.

Herkent u deze tekst? Het zijn de treffende woorden van een kind, die ons erop wijzen hoe vanzelfsprekend het lijkt om in alle vrijheid te kunnen leven. Ze staan geschreven op het klaproosviaduct, het jongste “herdenkingsmonument” in onze gemeente.

Ook hier is 75 jaar geleden een zware strijd geleverd om onze vrijheid te heroveren. Het is dan ook met zeer diep respect voor alle slachtoffers die het hoogste offer brachten, hun nabestaanden en iedereen die de oorlog aan den lijve heeft ondervonden, dat we daar in deze tijd uitgebreid bij stilstaan.

Dat doen we met een scala aan activiteiten in al onze kernen, georganiseerd door de vrijwilligers van de
werkgroep 75 jaar bevrijding. Dankzij hun tomeloze inzet worden oud en jong in staat gesteld om het oorlogsleed te herdenken en onze vrijheid te vieren. Om herinneringen op te halen én te laten voortleven.
Het programma klinkt als een klok. Trots mogen we in het bijzonder zijn dat het is gelukt om de Liberation Tour “in huis” te halen. Deze historische toertocht van legervoertuigen trekt op zaterdagmorgen 26 oktober van Dinteloord, door Steenbergen, naar Welberg en eindigt uiteindelijk in Bergen op Zoom. Een unieke gebeurtenis, die niemand mag missen.

Een week later vindt het grote bevrijdingsfestival in Steenbergen en Welberg plaats, waarbij een aanzienlijk
gezelschap te gast is van Canadese regimenten, die ons destijds hebben bevrijd. Ook hiervoor geldt: mis het niet!

De meesten van ons kunnen zich – gelukkig – on mogelijk voorstellen hoe het is om de gruwelijkheden van een oorlog mee te maken. Gelukkig zijn we nu juist wél in de gelegenheid om 75 jaar vrijheid te gedenken.
Ik roep dan ook iedereen op om dit alles niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Vooral de Liberation Tour en het bevrijdingsfestival zijn uitgelezen kansen om massaal de straat op te gaan. Laten we letterlijk en fi guurlijk de vlag uithangen en samen vieren dat we in alle vrijheid en blijheid overal naartoe kunnen rennen. Want dat is echt niet zo vanzelfsprekend.


Gegroet,
Ruud


Reageren kan via burgemeester@gemeente-steenbergen.