Burgemeester wijst op zones met vuurwerkverbod

STEENBERGEN – Burgemeester Ruud van den Belt doet een oproep aan alle inwoners van de gemeente Steenbergen om er voor te zorgen dat de jaarwisseling voor iedereen een prettig en veilig feest wordt. Er zijn in de gemeente plaatsen aanwezen waar een vuurwerkverbod geldt.

Op de volgende plaatsen is het verboden om vuurwerk af te steken:
– Binnen een straal van 100 meter van gebouwen die bestemd zijn voor minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten zoals:
– Ziekenhuizen, bejaardenhuizen, verzorgingshuizen en verpleeghuizen;
– Onderwijsinstellingen;
– Dagopvang van minderjarigen;
– Binnen een straal van 100 meter van gebouwen met rieten daken;
– Binnen een straal van 100 meter van opslag en overslag van brandstof en tankstations;
– Binnen een straal van 100 meter van opslag en overslag van vuurwerk en vuurwerkverkooppunten;
– Binnen een straal van 100 meter van opslag en overslag van overige brandbare stoffen;
– Binnen een straal van 100 meter van dierenpensions en dierenasiels;
– Binnen een straal van 100 meter van dierenparkjes, veehouderijen, dierenpopulaties, en beschermde flora en fauna;
– Binnen een straal van 100 meter van kerken, begraaf- en herdenkingsplaatsen en rouwcentra;
– Binnen een straal van 100 meter van Fort Henricus;
– Passages, promenades, portieken en centrale (publieks)ingangen en/of uitgangen;
– Onder viaducten;
– Volksverzamelingen
– Stiltegebieden;
– Beschermde of staatsnatuurmonumenten
– Natura 2000 gebieden (dit zijn gebieden die worden beschermd vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn)
Deze locaties zijn te zien op een kaart die te vinden is op https://kaart.gemeente-steenbergen.nl.