Burgemeester Saskia Bolten beraadt zich op haar toekomst

STEENBERGEN – Burgemeester Saskia Bolten is vanmorgen naar Commissaris van de Koning Wim van de Donk geweest om haar ontslag in te dienen, maar op zijn verzoek heeft zij deze zwaarwegende beslissing in heroverweging genomen. De bestuurscrisis binnen de gemeente is nu hoe dan ook gigantisch uit de hand gelopen, zo blijkt ook uit e-mailverkeer tussen een aantal fractievoorzitters, die het niet eens kunnen worden over de geheimhouding van de heikele kwestie.

Bolten was van plan om morgenavond in de raadsvergadering haar vertrek wereldkundig te maken. De concept-verklaring die zij inmiddels had opgesteld, is als gevolg van de foutieve verzending van een e-mailbericht in verkeerde handen terechtgekomen en doorgespeeld aan Omroep Brabant. Zodoende lekte het nieuws vanmorgen onbedoeld uit, maar de werkelijkheid bleek ondertussen dus net even iets anders te liggen.

Van de Donk is kennelijk niet van plan om Bolten het slachtoffer te laten worden van de gespannen bestuurscultuur die afgelopen zomer aan het licht kwam en zich leek te concentreren op een conflict tussen de burgemeester en gemeentesecretaris/algemeen directeur Ans Leloux.

In de wandelgangen en ook daarbuiten viel echter te beluisteren dat ook de politieke verhoudingen en de opstelling van (een deel van) de ambtenarij een wezenlijke rol spelen in de wijze waarop de gemeente wordt bestuurd.

Achter gesloten deuren

Waar Bolten bij het publiek goed in de smaak is gevallen door haar persoonlijke belangstelling voor de inwoners en de activiteiten die hier plaatsvinden, stuitte haar manier van werken intern blijkbaar op veel verzet. Of dat terecht is, valt niet of nauwelijks te controleren, aangezien een ruime meerderheid van de raad er de voorkeur aan gaf om de perikelen binnenskamers te houden, zelfs ondanks het beroep dat Steenbergse Courant deed op de Wet openbaarheid van bestuur.

Ook de Commissaris van de Koning wilde er verder geen ruchtbaarheid aan geven, in de overtuiging dat er dan juist zo snel mogelijk een oplossing voor de problemen zou komen. Daarvoor moest eerst en vooral een externe coach zorgen, ter ondersteuning van zowel Bolten als Leloux.

Achter gesloten deuren werd de afgelopen weken tussen verschillende fractievoorzitters flink gesteggeld over de hele situatie, die daardoor toch al dreigde te escaleren maar nu in een heel ander licht is komen te staan.

Schoon schip maken

Voor zover Bolten zelf nog verder wil, is het de vraag of het haar nog gegund wordt om haar burgemeesterschap na anderhalf jaar voort te zetten. Boven alles lijkt het noodzakelijk dat er eindelijk eens echt schoon schip wordt gemaakt binnen de totale gemeentelijke organisatie, die zichzelf en met name de bevolking bij herhaling een slechte dienst bewijst, waardoor de bestuurbaarheid van gemeente Steenbergen op zeer losse schroeven staat.

De burgemeester benadrukt desgevraagd dat zij weliswaar voornemens was ontslag te nemen, maar op aandringen van Van de Donk besloten heeft zich opnieuw te gaan beraden over haar toekomst. ,,Ik kom morgenavond hoe dan ook met een verklaring, hoe die zal luiden weet ik op dit moment nog niet.’’