Burgemeester neemt het op voor Veteranen

STEENBERGEN – Veteranen, en in het bijzonder Veteranen uit Steenbergen, mogen altijd al rekenen op veel steun en aandacht van Burgemeester van den Belt. Van den Belt, zelf Veteraan bij de marechaussee, weet hoe het is, wat deze mannen en vrouwen hebben meegemaakt. Tijdens de Veteranendag, gehouden in het gemeentehuis maakte hij bekend dat hij namens alle Veteranen een brief heeft geschreven aan de Veteranenombudsman Reinier van Zutphen.

Getraumatiseerde Veteranen verdienen erkenning

In zijn brief onderschrijft hij de noodzaak van het onderzoek. De verhalen van militairen, soms al jaren in gevecht met hun werkgever over een Militair Invaliditeitspensioen, Veteranen die door Defensie niet gehoord worden als zij aankloppen voor hulp of financiële compensatie. Van den Belt is van mening dat de zaken die onderzocht gaan worden het gevolg zijn van de geringe aandacht en waardering die de maatschappij heeft voor Veteranen. “Mannen en vrouwen die in vaak zware omstandigheden letterlijk hun leven in de waagschaal hebben gelegd in het belang van de vrede van de gehele bevolking van soms ver weg gelegen landen en gebieden” licht hij in zijn brief toe. Namens alle veteranen wenst hij de ombudsman succes toe met het onderzoek. “Een onderzoek waarvan de uitkomsten hopelijk zullen leiden tot een snelle en effectieve uitvoering – en waar nodig aanpassing – van de Veteranenwet van 2014.”

Waar de ombudsman mag rekenen op steun en waar mogelijk een bijdrage van Van den Belt, kreeg de burgemeester zelf een oprecht applaus van de aanwezige Veteranen.

Tekst: Tineke Feskens  Foto's: Jan de Langen © Steenbergse Courant / KijkopSteenbergen.nl