Burgemeester legt haar lot in handen van de gemeenteraad

STEENBERGEN – Onder aanzienlijke belangstelling vergadert de gemeenteraad vanavond over het al dan niet aanblijven van burgemeester Saskia Bolten, die applaus ontving vanaf de publieke tribune bij haar binnenkomst en in ieder geval heeft besloten om niet uit eigen beweging op te stappen. Het is nu aan de politieke partijen om uit te spreken of zij verder willen met de burgemeester en hoe zij denken de crisis binnen de gemeentelijke organisatie (voorgoed) te bezweren.

Voorafgaand aan de vergadering deden de oppositiepartijen PvdA en Lijst Ger de Neve een klemmend beroep op alle overige fracties om alle ins en outs over (het onderzoeksrapport naar) de bestuurlijke problemen niet langer geheim te houden.

Het is echter nog maar de vraag of er vanavond eindelijk duidelijkheid wordt verschaft over de oorzaak van de chaos, die deze week compleet werd door de voorgenomen ontslagaanvraag van Saskia Bolten.

Zij had voor zichzelf besloten niet langer aan de façade mee te willen doen en ging vervolgens te rade bij Commissaris van de Koning Wim van Donk. Uitkomst van dit gesprek was dat de burgemeester zich nogmaals op haar positie ging beraden.

Bolten kan dus op de steun van de provinciebaas rekenen en kreeg sinds het nieuws uitlekte vele honderden positieve reacties van inwoners, die haar eveneens graag in het zadel willen houden.

,,Dat heeft mij enorm gesterkt’’, aldus Bolten, nog voordat het debat van start ging.

Haar mededeling dat zij graag wil blijven, leverde een nog luider applaus op, waarna de burgemeester ook bloemen aangeboden kreeg vanuit de samenleving.

Uit de beraadslagingen die nu gaan beginnen zal moeten blijken in hoeverre de politici gehoor geven aan de wens van het publiek, of dat zij er na anderhalf  jaar reeds voor kiezen om het vertrouwen op te zeggen in de burgemeester die begin juli 2012 jubelend werd binnengehaald onder het motto “Zo’ne goeie hebben wij nog niet gehad!’’

De ‘liefde’ bleek echter van korte duur, zo bleek deze week, toen een concept-verklaring van Bolten uitlekte, waarin zij geen spaan heel laat van de bestuurscultuur ten gemeentehuize. Gebrek aan steun van zowel de gemeentesecretaris, meerdere leden van het college (wethouders) als raadsleden/fractievoorzitters hebben haar het functioneren vrijwel onmogelijk gemaakt, aldus de 59-jarige burgemeester, die buiten het gemeentehuis wel, maar daarbinnen kennelijk niet veel vrienden heeft gemaakt.