Burgemeester: “Goed nieuws dat onderzoek naar relschoppers wordt voortgezet”

STEENBERGEN – Het onderzoek naar de gewelddadigheden in Dinteloord op oudejaarsavond wordt voortgezet. De vijftien relschoppers zijn weliswaar vrijgelaten met een boete, maar daarmee is de kous nog niet af, zo laat burgemeester Ruud van den Belt weten. Hij zegt in een mededeling aan de gemeenteraad dat politie en justitie de zaak hoog opnemen en dat er inmiddels nieuwe beelden zijn waarop het een en ander te zien is van wat er die avond is gebeurd. 

“Het zal u niet verbazen dat ik me hiervoor de afgelopen dagen, in overleg met politie en het OM, ook persoonlijk sterk voor heb gemaakt. In mijn beleving kan het namelijk nooit zo zijn, dat met name het geweld tegen onze hulpverleners al na zo’n korte onderzoeksperiode zou kunnen worden afgerond. “

“Gaat om relatief kleine groep relschoppers”

“Twee van onze medewerkers hebben wellicht blijvende gehoorschade opgelopen door de explosieven die onder een handhavingsauto van de gemeente zijn gegooid. De politie-eenheid die vervolgens arriveerde om in te grijpen, werd eveneens met zwaar vuurwerk bekogeld. Het betreft gelukkig een relatief kleine groep jonge mensen die het helaas nodig vindt om zich dusdanig te misdragen, dat een aanmerkelijk deel van onze goedwillende gemeenschap daar hinder van ondervindt. De verontwaardiging daarover is groot. Vanuit dat perspectief ben ik blij dat het onderzoek wordt voortgezet.”

“Vooraf signalen dat er rellen zouden komen”

De burgemeester vertelt verder dat hij veel positieve reacties heeft ontvangen van Dinteloorders die hun waardering uitspreken voor de wijze waarop de gemeente, samen met de politie, de vuurwerkoverlast heeft aangepakt. Volgens Van den Belt was het kordate optreden mogelijk omdat er binnen het politiedistrict op voorhand was afgesproken dat de ME snel kon worden ingezet. Er kwamen namelijk in aanloop naar Oud en Nieuw signalen bij de gemeente binnen over op handen zijnde rellen en zware vernielingen in Dinteloord en andere locaties, waaronder het gemeentehuis. “Ervan uitgaand dat we een meer dan duidelijk signaal hebben afgegeven dat we dit pertinent niet tolereren, hebben we zodoende ook weer aanvullende mogelijkheden gekregen om te handhaven rondom de volgende jaarwisseling en eventuele nieuwe gewelddadigheden tegen te gaan.”

Door: Nicole van de Donk