Burgemeester: “Coronavirus kijkt niet naar grenzen of leeftijd, dus blijf alert!”

Beste inwoners,

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat het coronavirus helaas aan een nieuwe opmars is begonnen en dat baart mij in toenemende mate grote zorgen. De grootste brandhaard van Nederland bevindt zich momenteel bovendien vlakbij ons, in buurgemeente Bergen op Zoom.

Een situatie die niet te benijden is en ook voor ons gevolgen kan hebben vanwege de vele verbindingen tussen onze en de andere Brabantse Wal-gemeenten. Het coronavirus kijkt immers niet naar stads-, dorps-, of landsgrenzen en ook niet naar leeftijd.

Op dit moment is er geen noodzaak om in onze gemeente de maatregelen verder aan te scherpen, maar we houden de vinger nadrukkelijk aan de pols, om zo nodig meteen in te kunnen grijpen.

Gelukkig hebben we de maatregelen de afgelopen maanden met z’n allen heel serieus genomen; laten we dat vooral zo houden. De opleving van het coronavirus vraagt van ons allemaal dat we weer extra alert moeten zijn en de (basis)regels goed blijven naleven. Vooral de 1,5 meter afstand is en blijft van wezenlijk belang om de kans op besmetting zoveel mogelijk te beperken. Evenals het vermijden van drukke plaatsen.

Het duurt lang, ik weet het! Het aanhoudende mooie weer maakt het er misschien niet makkelijker op, maar ook met inachtneming van de voorschriften valt er volgens mij nog meer dan genoeg te genieten. Daarnaast moeten onze scholen en verenigingen na de vakantie weer veilig kunnen opstarten.

Ik vertrouw er op dat we ook nu – mét elkaar – in staat zullen zijn om corona het hoofd te bieden. Dat we er samen alles aan doen om het virus onder controle te houden en zo een tweede massale uitbraak te voorkomen.

Ik reken op uw betrokkenheid en alertheid en wens u alle goeds.
Uw burgemeester,
Ruud van den Belt