Bunker Benedensas als ‘infocentrum’

DE HEEN – Als één van de eerste onderdelen van het project West Brabantse Waterlinie in de gemeente Steenbergen wordt op donderdag 18 juni de bunker bij het Benedensas officieel geopend. Daarin is voortaan volop informatie te vinden over de geschiedenis van het gebied en de recreatiemogelijkheden in de omgeving.

Bezoekers kunnen er op grote panelen lezen hoe de Waterlinie in vroeger eeuwen is ontstaan en werd gebruikt ter verdediging van ons land tegen vijandelijke troepen die vanuit het zuiden oprukten, maar ook over de Brabantse Wal, de gebiedsontwikkelings Waterpoort rondom het Krammer-Volkerak, de bunkers die vanuit de Tweede Wereldoorlog in het landschap van West-Brabant zijn achtergebleven en niet te vergeten het pittoreske Benedensas zelf. Partijen als waterschap Brabantse Delta, Natuurmonumenten en bijvoorbeeld ook het A.M. de Jongmuseum in Nieuw-Vossemeer zijn hierbij betrokken geweest.

De volgende stap is de realisatie van een uitkijkpunt boven op de bunker, die uitzicht gaat bieden over het Volkerak en de Steenbergse Vliet en naar verwachting in het voorjaar van 2016 klaar zal zijn. Later komt er ook nog een grote afmeersteiger aan het eiland van het Benedensas.

De opening van de informatiebunker wordt op 18 juni om 15.30 uur verricht door wethouder Petra Lepolder.