Buiten de Veste 3 komt uit de startblokken

STEENBERGEN – In 2005 was het wethouder Wilma Baartmans die de start van de bouw van woonwijk Buiten de Veste ten noorden van de stad Steenbergen inluidde. Zestien jaar en twee tussenliggende wethouders later is zij de bestuurder die de derde, een-na-laatste, fase van het bouwplan uit de startblokken ziet komen. Samen met Kees Kerstens, beleidsmedewerker van het eerste Veste-uur, kijkt zij tevreden terug op de geboorte en groei van de wijk: “Ik vind het een verworvenheid dat in Buiten de Veste alle doelgroepen kunnen wonen. Van starters tot senioren, ongeacht hoe groot je beurs is.”

Er is veel gebeurd sinds 2005. Niet alleen in Buiten de Veste, maar in de hele wereld. Gebeurtenissen die hun invloed hadden op de ontwikkeling van de wijk. Door de economische crisis die Nederland in 2008 trof, stagneerde de bouwsector wat een behoorlijke vertraging in de voortgang betekende. “Maar we zijn nooit gestopt met bouwen,”  benadrukt de wethouder. “Daar mogen we trots op zijn.”

Flexibel

De crisis bracht ook een waardevol inzicht. De gemeente realiseerde zich dat grote woningbouwplannen die decennia beslaan mee moeten kunnen bewegen met de tijd en de actuele ontwikkelingen. Het leidde in 2018 tot een flexibel bestemmingsplan voor Buiten de Veste waarmee de mogelijkheid ontstond om in te spelen op de behoefte van het moment.

Het Avontuur

Volgens beleidsmedewerker Kees Kerstens is Buiten de Veste in zijn geheel een leerproces gebleken. “De afgelopen vijftien jaar is er veel meer aandacht gekomen voor de problematiek en maatregelen rond klimaatadaptatie en het opvangen van hittestress. Ten opzichte van fase 1 is er in fase 3 meer aandacht voor ruimte en groen.”

Een voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van Het Avontuur, een groene long die dwars door de wijk loopt. Brede school ‘Het Podium’,  Stadlander, buurtbewoners en de gemeente ontwikkelen hier samen een aaneengesloten groen wandel- en speelgebied. Kerstens: “Het is fijn om er te verblijven maar de toevoeging van bomen en een afwisselende inrichting van het gebied dragen ook bij aan belangrijke doelen binnen de klimaatadaptatie zoals waterberging.”

Cruijslandse Kreken

Een tweede voorbeeld daarvan is de ecologische verbindingszone die de wijk aan de oostzijde afzoomt. Baartmans: “Dankzij medewerking van een agrariër hebben we hier een prachtig gebied kunnen realiseren waar flora en fauna zich kunnen ontwikkelen en waar de mens van kan genieten. Er kan gewandeld worden en er zijn vissteigers.”
De EVZ sluit aan op de Breede Watergang die via de contouren van de oude vesting achterlangs het scoutinggebouw en via wijk Steenbergen-Noord aansluit op de Cruijslandse Kreken. In de gebiedsvisie over dit waterrijke gebied staat het voornemen om de waterroute in de toekomst volledig te ontsluiten voor extensieve waterrecreatie.

Samen eigen huis bouwen

Wandelend door de wijk wijst de wethouder op de brede diversiteit aan woningtypes. “We bouwen kleine woningen voor starters die zich voor het eerst op de woningmarkt begeven, maar ook voor senioren van wie de kinderen het nest hebben verlaten. We hebben koopwoningen in het hogere segment maar ook sociale huurwoningen. Voor iedereen is er een woonvorm in Buiten de Veste.” Daar komt in de derde fase een nieuwe vorm van woningbouw bij; die van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Hierbij slaan individuele woningzoekers de handen ineen om samen hun huizen te bouwen.

Boerderijschuur

Baartmans is met name benieuwd naar het eindresultaat van de zogenaamde Façadewoningen door Zwaluwe Bouw. Dit zijn tien, relatief goedkope  koopwoningen voor starters. “In fase 2 bouwden we de Stadsboerderij met appartementen in een hoger segment. Het ontwerp voor de Façadewoningen in fase 3 lijkt op een boerderijschuur. De tien woningen bevinden zich allemaal onder één groot dak en dat gaat er erg leuk uitzien.”

Ontsluiting Dinteloordseweg

Het grootste struikelblok dat de komende jaren nog genomen moet worden, is de verkeersafwikkeling. De Lindenburghlaan en de Oostgroeneweg zijn nu al niet geschikt om de hoeveelheid verkeer vanuit de nieuwe wijk goed te kunnen verwerken. Met de toevoeging van fase 3 en 4 zal de druk op het ontoereikende wegenstelsel alleen maar verder toenemen. Momenteel zijn de vooronderzoeken naar een oostelijke ontsluiting die via de Oostgroeneweg aansluit op de Dinteloordseweg in voorbereiding.

Elektrische auto

Wethouder Baartmans heeft nog één persoonlijke droom voor Buiten de Veste: De toevoeging van een elektrische auto aan de wijk die de bewoners gemeenschappelijk gaan gebruiken. “Er wordt nog wel eens een beetje lacherig over gedaan, maar ik weet gewoon dat het kan en ik ga ervoor zorgen dat het er komt,” aldus een stellige wethouder.

[ door Dasja Abresch ]

Beelden bij dit artikel