Brug Welberg komt er definitief

WELBERG – De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met het bestemmingsplan Centrum Welberg. Daarmee is ook bepaald dat er een brug bijkomt in het dorp om voor een goede ontsluiting van het autoverkeer uit de nieuw te bouwen woonwijk te zorgen. De bewoners aan de Kapelaan Kockstraat die ter hoogte van de toekomstige brug wonen, hebben nogmaals hun protest laten horen tijdens de vergadering, maar het merendeel van de raad wil dat het plan na zoveel jaar voorbereiding nu eindelijk ten uitvoer gaat komen. “Het zal de leefbaarheid van Welberg een extra boost geven”, zo stelde wethouder Petra Lepolder.

Het akkoord op het bestemmingsplan Centrum Welberg is het sluitstuk van een lang voortraject van bijeenkomsten, inspraak en onderzoek. Over het grootste gedeelte van de plannen is de raad unaniem positief: de herinrichting van het gebied waardoor er meer ruimte is voor groen en spelen alsmede de opknapbeurt van De Vaert oogsten veel lof. Het struikelblok bleek in deze laatste fase echter de nieuwe brug.  

Verkeersveiligheidsonderzoek

Aan de ene kant van de Boomvaart, aan de hoofdweg door het dorp, wonen een drietal gezinnen die fel gekant zijn tegen de komst van een extra brug. Maar recht aan de overkant wonen de bewoners van de Kapelaan Kockstraat die de brug als enige mogelijkheid zien voor een veilige verkeersituatie in de toekomst. De tegenstanders van de brug vonden steun bij de PvdA en Volkspartij die nog op het laatst via een amendement gepleit hebben voor een verkeersveiligheidsonderzoek naar de ontsluiting aan de doorgaande weg. “Het is voor ons onvoldoende aangetoond dat de brug leidt tot een veilige verkeerssituatie”, aldus Nadir Baali (PvdA). Volgens Ad van Elzakker (Volkspartij) zou een onafhankelijk verkeersonderzoek geen vertraging opleveren, maar wel belangrijke informatie kunnen verschaffen.

Gesprek met omwonenden

Monique van der Blom van Gewoon Lokaal! vindt echter dat er voldoende naar de verkeersveiligheid is gekeken en noemde het ongeloofwaardig om op een eerder besluit terug te komen. De andere partijen zagen ook niets in het verzoek van de PvdA en Volkspartij.

Wethouder Wilma Baartmans wilde wel toezeggen dat er begin volgend jaar een gesprek zal plaatsvinden met de direct omwonenden om tot maatregelen te komen die de hinder zoveel mogelijk moeten beperken.  

Tekst en foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl